orange green b
mampu
BIL PERKHIDMATAN ONLINE JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEPT OKT NOV DIS
1 Semakan Kod-Kod Data Standard Dictionary Sektor Awam 70 58 67 92 52 21 34 25 61 65 50  
2 Pendaftaran dan Pengemaskinian Maklumat Ketua Pegawai Maklumat (CIO) Sektor Awam 5 6 23 22 13 3 12 11 38 10    
3 Hab Inovasi Sektor Awam 20 2 29 7 16 9 10 15 9 8 1  
4 Permohonan, pendaftaran Kursus Latihan OSCC 51 87 134 120 91 30 30 72 32 72 30 -
5 Pengesahan Penerimaan Pegawai Dalam Kursus (Enrolled Participants) 35 82 121 120 79 115 55 72 32 72 30 -
6 Permohonan Khidmat Sokongan teknikal OSCC 32 27 23 17 20 12 5 10 8 10 - -
7 Pencarian Topik-Topik Mengenai OSS dan OSCC (Knowledge Bank OSCC) 233,643 28,455 34,624 57,628 0 0 0 0 58,884 14,850 12,574 -
8 Muat Turun OSS dan Produk OSCC 64,084 11,886 66,811 63,829 2 7 5 10 9,231 5,505 5703 -
9 Semakan/Kemaskini Maklumat Aset ICT Agensi PRISMA 9 73 96 92 82 69 59 59 54 51 33 -
10 Permohonan Sijil Digital Dalam Talian 11,380 12,411 19,584 27,502 21,958 19,757 19,418 11,838 36,926 240,556 21,249 -
11 Permohonan melalui Perkhidmatan Sistem Service Desk MAMPU 3,642 3,241 4,039 4,248 3,103 4,449 2,667 1,703 1,844 2,159 1,790 -