orange green b
mampu
BIL PERKHIDMATAN ATAS TALIAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1 Semakan Kod-kod Data Standard Data Dictionary Sektor Awam 40 31 31 60 47 50 42 52 52 56 67 61
2 Pendaftaran dan Pengemaskinian Maklumat Ketua Pegawai Maklumat (CIO) Sektor Awam 8 3 14 18 22 54 25 7 7 5 3 6
3 Hab Inovasi Sektor Awam 29 5 1 0 5 17 8 8 0 5 0 22
4 Permohonan,Pendaftaran Kursus Latihan OSCC 3 2 5 3 0 1 5 1 3 2 0 0
5 Pengesahan Penerimaan Pegawai Dalam Kursus (Enrolled Participants) 0 45 100 26 0 24 70 24 58 39 0 0
6 Permohonan Khidmat Sokongan Teknikal OSCC 8 9 5 7 5 5 7 7 10 14 10 9
7 Pencarian Topik-topik 18,832 61,924 79,135 56,695 18,249 25,036 44,858 41,965 45,255 48,457 40,937 38,944
8 Muat Turun OSS Dan Produk OSCC 6,673 111,803 283,438 218,299 161,977 25,036 127,864 172,886 290,369 290,422 276,163 310,043
9 Permohonan Sijil Digital Dalam Talian 14,379 17,039 16,732 20,232 18,805 25,365 28,559 30,423 37,624 39,589 70,245 31,371
10 Permohonan melalui Perkhidmatan Sistem Service Desk MAMPU 1,642 2,109 2,211 2,273 2,007 1,398 1,026 1,032 1,355 1,375 1,607 1,245
11 Bilangan Kursus yang ditawarkan melalui 1MTC 59 156 184 186 172 201 39 161 167 125 108 34
12 Tempahan fasiliti melalui 1MTC 1,197 1,331 1,039 1,045 660 493 703 543 511 602 420 712