orange green b
mampu
BIL PERKHIDMATAN DALAM TALIAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1 Semakan Kod-kod Data  Standard  Data Dictionary Sektor Awam 31 57 77 134 63 65 50 51 55 83 0 0
2 Pendaftaran dan Pengemaskinian Maklumat Ketua Pegawai Maklumat (CIO) Sektor Awam 18 37 63 23 42 61 46 20 25 23 19 15
3 Hab Inovasi Sektor Awam 5 0 0 31 2 21 70 51 51 - 36 16
4 Permohonan,Pendaftaran Kursus Latihan OSCC 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 2 0
5 Pengesahan Penerimaan Pegawai Dalam Kursus (Enrolled Participants) 27 0 18 47 0 11 11 0 0 0 20 0
6 Permohonan Khidmat Sokongan  Teknikal OSCC 8 10 12 13 5 7 5 7 6 0 3 5
7 Pencarian Topik-Topik Mengenai OSS dan OSCC (Knowledge Bank OSCC) 40,675 44,370 49,107 48,062 48,457 43,888 0 0 0 0 0 20,630
8 Muat Turun OSS Dan Produk OSCC 297,142 250,853 310,521 280,798 184,600 153,021 0 0 0 0 213,911 206,144
9 Permohonan Sijil Digital Dalam Talian 62,585 65,409 54,001 44,482 33,638 40,648 16,869 26,971 59,837 38,938 19,138 20,228
10 Permohonan melalui Perkhidmatan Sistem Service Desk MAMPU 2,105 1173 1965 365 313 302 182 235 228 - 225 0
11 Bilangan Kursus yang ditawarkan melalui 1MTC 60 111 157 140 145 75 45 132 97 110 67 0
12 Tempahan fasiliti melalui 1MTC 1,282 872 712 576 441 350 375 452 300 212 178 0