MAMPU CAWANGAN SABAH

PENGARAH

KANEYASEN PERUMAL

kaneyasen@mampu.gov.my

 

FUNGSI BAHAGIAN

  • Menjadi penggerak dan agen perubahan pentadbiran dan pengurusan bagi Perkhidmatan Awam negeri Sabah
  • Memudah cara pelaksanaan program pemodenan dan transformasi sistem penyampaian Perkhidmatan Awam negeri Sabah
  • Merancang dan meneraju dalam pembangunan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) Sektor Awam negeri Sabah
  • Menjadi pakar runding dalam pengurusan organisasi dan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) Sektor Awam negeri Sabah