orange green b
mampu
bangunan mampu

Jawatankuasa Teknikal ICT Sektor Awam (JTISA) ditubuhkan bagi menimbangkan dan meluluskan permohonan kelulusan teknikal daripada agensi sektor awam berdasarkan pelan strategik organisasi dan pelan strategik ICT agensi masing-masing bagi perolehan ICT mengikut had nilai yang telah ditetapkan.

JTISA menilai permohonan projek ICT agensi Sektor Awam dari aspek daya maju teknikal (technical viability), pengoptimuman sumber dan keberkesanan kos bagi menyokong keperluan perkhidmatan teras sesebuah agensi. Ini bertujuan untuk memastikan projek ICT yang dilaksanakan mempunyai nilai tambah serta dapat memberi pulangan nilai untuk wang (value for money), impak dan keberkesanan yang tinggi kepada rakyat sekaligus meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan kerajaan.  

 

TUJUAN

Untuk memastikan bahawa perancangan dan pelaksanaan program ICT agensi-agensi sektor awam dijalankan selaras dengan dasar ICT kerajaan.

 

TARIKH MESYUARAT JTISA BAGI TAHUN 2017

BIL. PERKARA TARIKH MESYUARAT
1. Mesyuarat JTISA Bil. 1/2017 24 Januari 2017
2. Mesyuarat JTISA Bil. 2/2017 6 Mac 2017
3. Mesyuarat JTISA Bil. 3/2017 10 dan 11 April 2017
4. Mesyuarat JTISA Bil. 4/2017 15 Mei 2017
5. Mesyuarat JTISA Bil. 5/2017 6 dan 8 Jun 2017
6. Mesyuarat JTISA Bil. 6/2017 15 Jun 2017
7. Mesyuarat JTISA Bil. 7/2017 14 Ogos 2017
8. Mesyuarat JTISA Bil. 8/2017 29 Ogos 2017
9. Mesyuarat JTISA Bil. 9/2017 26 September 2017
10. Mesyuarat JTISA Bil. 10/2017 15 November 2017

 

Format

    Format Kertas Permohonan Kelulusan Teknikal Projek ICT
    Templat Pembentangan Permohonan Kelulusan Teknikal Projek ICT

Pelaksanaan

Semua permohonan perolehan ICT perlu dikemukakan melalui Sistem Aplikasi Profil Projek ICT Sektor Awam (PROFIT) di alamat http://profitv2.mampu.gov.my

Rujukan

Garis Panduan Permohonan Kelulusan Teknikal dan Pemantauan Projek Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Agensi Sektor Awam

MAKLUMAT LANJUT

Ketua Pengarah
Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
Jabatan Perdana Menteri
Aras 6, Blok B2,
Kompleks Jabatan Perdana Menteri
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 PUTRAJAYA
(Pengarah Bahagian Pembangunan Strategik & Arkitektur ICT)
Nombor Telefon : 603-8872 6283
Nombor Faks: 603-83184412