orange green b
logo 1akses
mampu
bangunan mampu
BIL PERKHIDMATAN DALAM TALIAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1 Capaian Kod Kategori Data DDSA 619  550   814 793  676  707   544 632 525 790 699 634
2 Pendaftaran dan Pengemaskinian Maklumat Ketua Pegawai Maklumat (CIO) Sektor Awam 31 62 206 67  111   65 36 37 45  80  33 33
3 Hab Inovasi Sektor Awam 17 4 1  17  6 4 5 1  9  11  23
4 Permohonan Sijil Digital Dalam Talian 21,032 16,583 21,658  15,386 13,895  15,360  12725  17398  21229 20243   18222  13585
5 Permohonan melalui Perkhidmatan Sistem Service Desk MAMPU 143  170  131  55  49   155  129 160  72 164  165   119
6 Bilangan Kursus yang ditawarkan melalui 1MTC 33 67 78 12  0 0 0  0  0  0
7 Tempahan fasiliti melalui 1MTC 1,093 1,033 943 1,584  1,375   12,287  9700 12055  7856  10737  5362  13367