orange green b
mampu


Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan mempunyai kod bidang seperti di bawah untuk menyertai sebut harga di bawah:

Bil

TAJUK SEBUT  HARGA/ TENDER

KOD BIDANG

TARIKH TUTUP

TAKLIMAT TENDER /LAWATAN TAPAK

MUAT TURUN

STATUS IKLAN
1.

SEBUTHARGA/MAMPU/BEKALAN/8/2018

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENYELENGGARA (DALAM TEMPOH JAMINAN) PERALATAN DAN KELENGKAPAN KAMERA DSLR, VIDEO KAMERA, RAKAMAN LIVE FEED MULTI CAMERA PRODUCTION (MCP) SERTA KOMPUTER

Penyebut harga WAJIB berdaftar di bawah kod bidang:

010501 – Kamera dan Aksesori; dan

010303 - Peralatan/Perkakasan Penyuntingan/ Persembahan; dan

210108 – Multimedia-products, services and maintenance(video conferencing, web cast, graphic design, animation); dan

210101 – Peralatan Komputer.

TARIKH IKLAN

5 JUN 2018 (SELASA)

TARIKH TUTUP

22 JUN 2018 (JUMAAT)

sebelum atau pada jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan

- IKLAN BUKA
2.

SEBUTHARGA/MAMPU/BEKALAN/12/2018

MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TELEFON ANALOG DAN TELEFON AVAYA 1608

Syarat WAJIB penyertaan sebut harga adalah seperti berikut:

(i)Mempunyai kod bidang

020601 - Alat Tulis (tidak termasuk borang dan semua jenis kertas); dan

(ii) Berstatus Bumiputera

TARIKH IKLAN

25 MEI 2018 (JUMAAT)

TARIKH TUTUP

8 JUN 2018 (JUMAAT)


sebelum atau pada jam 12.00 tengah hari Tawaran yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan

- IKLAN


DOKUMEN
BUKA
3.

SEBUTHARGA/MAMPU/BEKALAN/11/2018

MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALAT TULIS BAGI TEMPOH DUA PULUH EMPAT (24) BULAN

Penyebut harga WAJIB berdaftar di bawah kod bidang:


020601 - Alat Tulis (tidak termasuk borang dan Semua jenis kertas)

TARIKH IKLAN

24 MEI 2018 (KHAMIS)

TARIKH TUTUP

7 JUN 2018 (KHAMIS)

sebelum atau pada jam 12.00 tengah hari Tawaran yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan

-

IKLAN

DOKUMEN

LAMPIRAN T2

LAMPIRAN K3

BUKA

 

 

 

 

 

NO. SEBUT HARGA KECIL : MAMPU/19/2016