orange green b
logo 1akses
mampu
bangunan mampu

 PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2017

BIL.  JANJI JANUARI FEBRUARI MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER
1.

Memberi Khidmat Nasihat/ Bimbingan/Khidmat Perundingan secara berkesan dengan mencapai sekurang-kurangnya skala 5 (memuaskan) daripada 7 dalam penilaian

11   -                
2.

Menyiapkan kajian pengurusan seperti berikut: 
i. Kajian Tinjauan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh cadangan kajian diluluskan; dan

ii. Kajian Tindakan dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh cadangan kajian diluluskan

 -  -                
3.

Laporan lawatan inspektorat dikemukakan kepada agensi dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh persetujuan Pengurusan Tertinggi/ Pengurusan Kanan.

 -  -  -                
4.

Memaklumkan Keputusan Penilaian Penarafan Bintang melalui Portal MAMPU dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas persetujuan Mesyuarat Merakyatkan Perkhidmatan Awam (MPA)/ Forum lain yang setaraf/ pengumuman rasmi keputusan penilaian

 -  -                
5.

Mengemukakan makluman awal status Pensijilan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) secara e-mel kepada agensi dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas sesi Exit Conference pengauditan dilaksanakan

 -  -                
6.

Memastikan ketersediaan perkhidmatan rangkaian pada tahap sekurang-kurangnya 99.5%.

 -  99.98                
7.

Membekalkan Sijil Digital Pengguna tidak melebihi tujuh (7) hari bekerja daripada tarikh pengesahan Authorised Personnel (AP) di Portal GPKI.

 -  - 100                 
8.

Memberi khidmat nasihat awal selepas menerima aduan insiden keselamatan ICT:
i) Memberi maklum balas kepada aduan yang diterima pada waktu pejabat dalam masa satu (1) jam;
ii) Memberi maklum balas kepada aduan yang diterima selepas waktu pejabat pada hari bekerja berikutnya

 -  -  99.90                
9.

Ketersediaan perkhidmatan Meja Bantuan – 80.0% panggilan telefon dijawab dalam tempoh 10 saat

 - 65   -  100                
10.

Mengemukakan kertas keputusan permohonan kelulusan teknikal projek ICT (Jawatankuasa Teknikal ICT Sektor Awam - JTISA) kepada agensi berkenaan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap.

 7  5 100                 
11.

Memastikan ketersediaan capaian Portal Perkhidmatan Awam myGovernment adalah 99.9%.

 -  -                
12.

Memastikan promosi melalui pameran mencapai tahap kepuasan pelanggan sekurang-kurangnya 95%.

 -                
13.

Minit mesyuarat utama dikemukakan untuk kelulusan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas tarikh mesyuarat diadakan.

 -  -                
14.

Menyelesaikan aduan berkaitan MAMPU dan 1MOCC serta maklum balas hasil siasatan dibuat kepada pelanggan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh aduan diterima melainkan aduan yang memerlukan siasatan lanjut diselesaikan dalam tempoh 10 hari

4  4  -                
15.

Mencapai tahap kepuasan pelanggan luaran terhadap:
i.Penyampaian perkhidmatan MAMPU sekurang-kurangnya 95%; dan 
ii.Perkhidmatan 1MOCC sekurang-kurangnya 80% (Suku Tahun Ke-1 2017).

 90.09%  -                
16.

Memastikan 90% daripada panggilan yang diterima di 1MOCC dijawab dalam tempoh 20 saat.

99.33%  98.70%  99.28%                
17.

Pengurusan Dasar Transformasi Penyampaian Perkhidmatan Sektor Awam: 

i)Disiapkan tidak melebihi setahun bagi dasar yang merentasi agensi bermula pada tarikh kelulusan rangka konsep dasar sehingga tarikh kelulusan dasar 

ii) Disiapkan tidak melebihi enam bulan bagi dasar spesifik dan tidak merentasi agensi bermula pada tarikh kelulusan rangka konsep dasar sehingga tarikh kelulusan dasar.

 -  -                
18.

Menyediakan Laporan Unit Integriti setiap empat (4) bulan.

 -  1  1 25%                 
19.

Melaksanakan Mesyuarat Jawatankuasa Integriti dan Tadbir Urus (JITU) MAMPU tiga (3) kali setahun.

 -  -  1  33%                
20.

Memberi Khidmat Perundingan yang dapat memenuhi keperluan agensi dalam mentransformasikan penyampaian perkhidmatan.

 -  -  -                
21.

Memastikan maklum balas penerimaan permohonan Khidmat Perundingan ICT dibuat dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh dokumen diterima oleh Bahagian Perundingan ICT.

 -  -                
22.

Memastikan maklum balas kepuasan pelanggan mendapat sekurang-kurangnya skor purata 5 (memuaskan) bagi ukuran skala 1 hingga 7 dalam penilaian keberkesanan penyampaian Khidmat Perundingan ICT.

 -  -                
23.

Menghebahkan hasil kajian untuk tujuan perkongsian dalam tempoh 14 hari bekerja selepas laporan kajian diluluskan bagi kajian yang dipersetujui untuk dihebahkan.

 -  -  -                
24.

Pelaporan Status Pencapaian Perkhidmatan Dalam Talian Kerajaan dikeluarkan dalam tempoh satu (1) bulan selepas setiap suku tahunan.

 -  -                
25.

Menerbitkan set data terbuka ke dalam Portal Data Terbuka dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas diterima daripada pembekal data.

 -  -                
26.

Memastikan bayaran bil atau tuntutan diproses dan disempurnakan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap.

 -  -  -  -                
27.

Menyelesaikan urusan perolehan iaitu dari tarikh iklan sehingga Surat Setuju Terima (SST) dikeluarkan kepada syarikat / pembekal berjaya: 
Tender – 11 minggu; 
Sebutharga – 6 minggu

 -  -                
28.

Setiap aplikasi mudah alih yang diterima akan disemak dan diuji dalam tempoh dua (2) hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima sebelum dimuat naik ke pasaran Google PlayApp Store dan Windows Store.

 -                
29.

Menyelaras penggubalan dasar ICT dalam tempoh enam (6) bulan bermula dari tarikh penerimaan draf dasar (merangkumi akta, dasar, standard, garis panduan, pekeliling dan arahan ICT Sektor Awam) yang telah digubal oleh pemilik dasar mikro sehingga mendapat pertimbangan dan kelulusan Jawatankuasa Perakuan Dasar dan Pekeliling

 -  -                

             

    

 

    

    

      

    

 

  

  

 

 

 

 

 

99.98