orange green b
mampu
bangunan mampu

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2017

 

 

 

NO. PIAGAM BAHAGIAN BERTANGGUNGJAWAB Jan-17 Feb-17 Mac-17 Apr-17 Mei-17 Jun-17 Julai-17 Ogos-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dis-17 PENCAPAIAN
1 Memberi Khidmat Nasihat/Bimbingan/Khidmat Perundingan secara
berkesan dengan mencapai sekurang-kurangnya skala 5 (memuaskan)
daripada 7 dalam penilaian
1) Bahagian Perundingan Pengurusan 1 (BPP1) 6.15 6.13 5.73 5.96 6.06 6.25 6.25 6.25 Laporan dalam tindakan Semua aktiviti mencapai skala 5 ke atas
2) Bahagian Perundingan ICT (BPI) - - - 5.8 5.6 6 6 6 6 6 6 6 Semua aktiviti mencapai skala 5 ke atas
3) MAMPU Sabah 2 aktiviti (100%) 3 aktiviti (100%) 5 aktiviti (100%) 3 aktiviti (100%) 9 aktiviti (100%) 5 aktiviti (100%) 5 aktiviti (100%) 5 aktiviti (100%) - - - - Semua aktiviti mencapai skala 5 ke atas
4) MAMPU Sarawak - 7 aktiviti (100%) 11 aktiviti (100%) 6 aktiviti (100%) 8 aktiviti (100%) 2 aktiviti (100%) 2 aktiviti (100%) 2 aktiviti (100%) - - - - Semua aktiviti mencapai skala 5 ke atas
2 Menyiapkan kajian pengurusan seperti berikut:                                                                                                                                                                                                                                                                                    i. Kajian Tinjauan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh cadangan
kajian diluluskan; dan
1) Bahagian Penyelidikan Pengurusan (BPP) - - - - - - - - - - - - Tiada Kajian Tinjauan dilaksanan setakat ini
ii. Kajian Tindakan dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh cadangan
kajian diluluskan
- - - - - - - - - - - - Tiada Kajian Tinjauan dilaksanan setakat ini
3 Laporan lawatan inspektorat dikemukakan kepada agensi dalam tempoh
14 hari bekerja dari tarikh persetujuan Pengurusan Tertinggi/ Pengurusan
Kanan
1) Bahagian Perundingan Pengurusan 2 (BPP2) - - - - - - - - - - - - Tiada Lawatan Inspektorat dilaksanakan setakat ini.
2) MAMPU Sabah - - - - - - - - - - - - Tiada Lawatan Inspektorat dilaksanakan setakat ini.
3) MAMPU Sarawak - - - - 1 lawatan (100%) - - - - - - - Laporan lawatan dikemukakan dalam tempoh 14 hari bekerja
4 Memaklumkan Keputusan Penilaian Penarafan Bintang melalui Portal
MAMPU dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas persetujuan
Mesyuarat Merakyatkan Perkhidmatan Awam (MPA)/ Forum lain
yang setaraf/ pengumuman rasmi keputusan penilaian
1) Bahagian Perundingan Pengurusan 2 (BPP2) - - - - - - - - - - - - Penilaian Penarafan Bintang dilaksanakan setakat ini.
5 Mengemukakan makluman awal status Pensijilan Ekosistem Kondusif
Sektor Awam (EKSA) secara e-mel kepada agensi dalam tempoh tiga
(3) hari bekerja selepas sesi Exit Conference pengauditan dilaksanakan
1) Bahagian Perundingan Pengurusan 2 (BPP2) 23 aktiviti (100%) - 3 aktiviti (100%) 6 aktiviti (100%) 2 aktiviti (100%) 3 aktiviti (100%) 3 aktiviti (100%) 3 aktiviti (100%) - 5 aktiviti (100%) - - E-mel kepada agensi dalam tempoh tiga (3) hari bekerja
2) MAMPU Sabah 3 aktiviti (100%) 3 aktiviti (100%) 2 aktiviti (100%) 4 aktiviti (100%) 3 aktiviti (100%) 2 aktiviti (100%) 2 aktiviti (100%) 2 aktiviti (100%) - - - - E-mel kepada agensi dalam tempoh tiga (3) hari bekerja
3) MAMPU Sarawak 6 aktiviti (100%) 2 aktiviti (100%) 3 aktiviti (100%) - 1 aktiviti (100%) 1 aktiviti (100%) 1 aktiviti (100%) 1 aktiviti (100%) - - - - E-mel kepada agensi dalam tempoh tiga (3) hari bekerja
6 Memastikan ketersediaan perkhidmatan rangkaian pada tahap
sekurang-kurangnya 99.5%
1) Bahagian Pembangunan Perkhidmatan Gunasama Infrastruktur dan Keselamatan ICT (BPG) 99.90% 99.90% 99.90% 99.90% 99.90% 99.90% 99.90% 99.90% - - - - Perkhidmatan rangkaian bulanan mencapai tahap melebihi 99.5%
7 Membekalkan Sijil Digital Pengguna tidak melebihi tujuh (7)
hari bekerja daripada tarikh pengesahan Authorised Personnel
(AP) di Portal GPKI
1) Bahagian Pembangunan Perkhidmatan Gunasama Infrastruktur dan Keselamatan ICT (BPG) 2036 3844 5772 2980 1520 - - - - - - - Semua Sijil Digital Pengguna dibekalkan tidak melebihi tujuh (7) hari bekerja
8 Memberi khidmat nasihat awal selepas menerima aduan insiden
keselamatan ICT:
i) Memberi 90% maklum balas kepada aduan yang diterima
pada waktu pejabat dalam masa satu (2) jam;
ii) Memberi maklum balas kepada aduan yang diterima selepas
waktu pejabat pada hari bekerja berikutnya
1) Bahagian Pembangunan Perkhidmatan Gunasama Infrastruktur dan Keselamatan ICT (BPG) 96% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% - - - - Lebih 90% maklum balas kepada aduan diberikan dalam masa 2 jam
9 Ketersediaan perkhidmatan Meja Bantuan – 80.0% panggilan
telefon dijawab dalam tempoh 10 saat
1) Bahagian Pembangunan Perkhidmatan Gunasama Infrastruktur dan Keselamatan ICT (BPG) 100% 100% 88.24% 97.10% 100% 98.25% 100.00% 100.00% 98.39% - - - Sasaran 80.0% panggilan telefon dijawab dalam tempoh 10 saat tercapai
10 Mengemukakan kertas keputusan permohonan kelulusan
teknikal projek ICT (Jawatankuasa Teknikal ICT Sektor Awam
- JTISA) kepada agensi berkenaan dalam tempoh satu (1) bulan
dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap
1) Bahagian Pembangunan Strategik dan Arkitektur ICT (BSA) 5 (100%) - 5 (100%) 10 (100%) 7 (100%) 3 (100%) - 15 (100%) 12 (100%) - - - 100% (Kertas keputusan permohonan kelulusan teknikal projek ICT JTISA dikemukakan kepada agensi berkenaan dalam tempoh satu (1) bulan
11 Memastikan ketersediaan capaian Portal Perkhidmatan Awam
myGovernment adalah 99.9%
1) Bahagian Pembangunan Aplikasi (BPA) 99.90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% - - - Ketersediaan melebihi 99.9% setiap bulan.
12

Memastikan promosi melalui pameran mencapai tahap
kepuasan pelanggan sekurang-kurangnya 95%

1) Bahagian Perancangan dan Komunikasi Korporat - 96% - 96% 95.33% - - - - - - - Mencapai sasaran tahap kepuasan pelanggan sekurang-kurangnya 95%
13 Minit mesyuarat utama dikemukakan untuk kelulusan dalam
tempoh tiga (3) hari bekerja selepas tarikh mesyuarat diadakan
1) Bahagian Dasar Transformasi (BDT) 100% - 100% 100% 100% - - - - - - - Minit mesyuarat dikemukakan untuk kelulusan dalam tempoh 3 hari bekerja.
14

Menyelesaikan aduan berkaitan MAMPU dan 1MOCC serta
maklum balas hasil siasatan dibuat kepada pelanggan dalam
tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh aduan diterima
melainkan aduan yang memerlukan siasatan lanjut diselesaikan
dalam tempoh 10 hari

1) Semua Bahagian MAMPU (BPKK) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 (100%) 100% 100% 100% Semua maklum balas aduan diberikan dalam tempoh 3 hari bekerja dan diselesaikan dalam tempoh 10 hari.
15 Mencapai tahap kepuasan pelanggan luaran terhadap:
i.Penyampaian perkhidmatan MAMPU sekurang-kurangnya
95%; dan
ii.Perkhidmatan 1MOCC sekurang-kurangnya 80%
1) Bahagian Perancangan dan Komunikasi Korporat 91.72% 98.20% selesai
2) 1MOCC Q1 = 90.09% Q2 = 92.73% Q2 = 92.73% Q3 = 92.76% Q4 = 92.24% Tahap kepuasan pelanggan luaran terhadap perkhidmatan 1MOCC sekurang-kurangnya 80%.
16 Memastikan 90% daripada panggilan yang diterima di
1MOCC dijawab dalam tempoh 20 saat
1) 1MOCC 99.33% 98.70% 99.28% 99.44% 99.23% 99.59% 99.23% 99.59% 99.50% 99.83% 99.85% 99.16% Lebih 90% panggilan yang diterima di 1MOCC dijawab dalam tempoh 20 saat setiap bulan
17

Pengurusan Dasar Transformasi (BDT) Penyampaian
Perkhidmatan Sektor Awam:
i) Disiapkan tidak melebihi setahun bagi dasar yang
merentasi agensi  bermula pada tarikh kelulusan rangka
konsep dasar sehingga tarikh kelulusan dasar

ii) Disiapkan tidak melebihi enam bulan bagi dasar
spesifik dan tidak merentasi agensi bermula pada tarikh
kelulusan  rangka konsep dasar sehingga tarikh kelulusan dasar

1) Bahagian Dasar Transformasi (BDT) - - - - - - - - - - - - Dalam tindakan
- - - - - - - - - - - - Dalam tindakan
18 Menyediakan Laporan Unit Integriti setiap empat (4) bulan 1) Unit Integriti (UI) 66.66% 100% TIADA - - Dua laporan disediakan setakat ini.
19 Melaksanakan Mesyuarat Jawatankuasa Integriti dan Tadbir
Urus (JITU) MAMPU tiga (3) kali setahun
1) Unit Integriti (UI) mesyuarat JITU  Bil.1/2017
10 Mac 2017 - 33.33%
          - - - - Satu mesyuarat JITU dilaksanakan setakat ini.
20 Memberi Khidmat Perundingan yang dapat memenuhi
keperluan agensi dalam mentransformasikan penyampaian
perkhidmatan
1) Bahagian Perundingan Pengurusan 1 (BPP1) 2 aktiviti 6 aktiviti 8 aktiviti 7 aktiviti 9 aktviti 1 aktiviti 1 aktiviti 1 aktiviti - - - - Khidmat perundingan disampaikan mengikut Prosedur Kualiti yang ditetapkan.
21 Memastikan maklum balas penerimaan permohonan Khidmat
Perundingan ICT dibuat dalam tempoh tiga (3) hari bekerja
dari tarikh dokumen diterima oleh Bahagian Perundingan ICT (BPI)
1) Bahagian Perundingan ICT (BPI) 4 8 35 10 9 7 9 7 - - 9 - Maklum balas penerimaan dibuat dalam tempoh 3 hari bekerja.
22

Memastikan maklum balas kepuasan pelanggan mendapat
sekurang-kurangnya skor purata 5 (memuaskan) bagi ukuran skala
1 hingga 7 dalam penilaian keberkesanan penyampaian Khidmat
Perundingan ICT

1) Bahagian Perundingan ICT (BPI) 6 6 6 6 5 6 5 6 - - 15 - Purata skor yang diterima melebihi 5 setiap bulan.
23

Menghebahkan hasil kajian untuk tujuan perkongsian dalam tempoh
14 hari bekerja selepas laporan kajian diluluskan bagi kajian yang
dipersetujui untuk dihebahkan

1) Bahagian Penyelidikan Pengurusan (BPP) - - - - - - - - - - - - Tiada kajian dilaksanan setakat ini
24 Pelaporan Status Pencapaian Perkhidmatan Dalam Talian Kerajaan
dikeluarkan dalam tempoh satu (1) bulan selepas setiap suku tahunan
1) Bahagian Kerajaan Digital (BKD) 1 Laporan - - 1 Laporan - - - - 3 Laporan - - - Dua laporan disediakan setakat ini.
25 Menerbitkan set data terbuka ke dalam Portal Data Terbuka dalam
tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas diterima daripada pembekal data
1) Bahagian Kerajaan Digital (BKD) 190 13 26 129 91 123 123 123 33 32 32 32 Setiap data yang diterima diterbitkan dalam portal Data Terbuka dalam tempoh 7 hari bekerja.
26 Memastikan bayaran bil atau tuntutan diproses dan disempurnakan
dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap
1) Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Semua bil dibayar dalam tempoh 14 hari.
27

Menyelesaikan urusan perolehan iaitu dari tarikh iklan sehingga
Surat Setuju Terima (SST) dikeluarkan kepada syarikat / pembekal
berjaya: Tender – 11 minggu; Sebutharga – 6 minggu

1) Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) - - - Tender - 3 sebut harga - 0 - - Tender - 3 sebut harga - 1 Tender - 2 sebut harga - 0 Tender - 1 sebut harga - 2 Tender - 1
Sebut harga - 5
- - SST dikeluarkan mengikut tempoh yang ditetapkan.
28 Setiap aplikasi mudah alih yang diterima akan disemak dan diuji
dalam tempoh dua (2) hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap
diterima sebelum dimuat naik ke pasaran Google Play, App Store
dan Windows Store
1) Bahagian Pembangunan Aplikasi (BPA) 4 5 7 6 2 5 4 4 - - - - Aplikasi diuji dalam tempoh 2 hari.
29

Menyelaras penggubalan dasar ICT dalam tempoh enam (6) bulan
bermula dari tarikh penerimaan draf dasar (merangkumi akta, dasar,
standard, garis panduan, pekeliling dan arahan ICT Sektor Awam)
yang telah digubal oleh pemilik dasar mikro sehingga mendapat
pertimbangan dan kelulusan Jawatankuasa Perakuan Dasar dan Pekeliling

1) Bahagian Pembangunan Strategik dan Arkitektur ICT (BSA) - - - - - - - - 2 - - - Tiada aktiviti setakat ini.

 

 

 

             

    

 

    

    

      

    

 

  

  

 

 

 

 

 

99.98