orange green b
mampu

Pengenalan

Jawatankuasa IT dan Internet Kerajaan (JITIK) yang ditubuhkan pada 6 Februari 1998 bertanggungjawab menentukan arah tuju, dasar dan strategi pembangunan ICT serta memantau semua program ICT Sektor Awam. Terma Rujukan JITIK adalah :

  • Menetapkan visi dan arah tuju bagi pembangunan dan pelaksanaan ICT di Sektor Awam;
  • Menimbang bidang strategik dan keutamaan serta memperakukan pelan tindakan dalam pembangunan dan pelaksanaan ICT di Sektor Awam;
  • Bertindak sebagai penasihat kepada Kerajaan mengenai dasar ICT bagi Sektor Awam berasaskan perkembangan ICT semasa dan pembangunan negara;
  • Menentukan dasar dan strategi pembangunan dan pelaksanaan ICT di Sektor Awam; dan
  • Menyelaras dan memantau pelaksanaan program pembangunan ICT di Sektor Awam.

Keahlian JITIK

Bil.
Jawatan/Agensi
1.

Ketua Setiausaha Negara
Jabatan Perdana Menteri

2. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam
Jabatan Perkhidmatan Awam
3. Ketua Setiausaha Perbendaharaan
Kementerian Kewangan Malaysia
4. Ketua Audit Negara
Jabatan Audit Negara
5.  Ketua Setiausaha
Kementerian Pendidikan Tinggi
6. Ketua Setiausaha
Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar
7. Ketua Setiausaha
Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air
8. Ketua Pengarah
Unit Perancang Ekonomi
9. Ketua Setiausaha
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
10. Timbalan Ketua Setiausaha Kanan
Jabatan Perdana Menteri
11. Ketua Pengarah Kesihatan
Kementerian Kesihatan Malaysia
12. Ketua Setiausaha
Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia
13. Ketua Pengarah
Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
14. Ketua Pengarah Pelajaran
Kementerian Pendidikan Malaysia
15. Ketua Setiausaha
Kementerian Dalam Negeri
16. Pengarah
Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
17. Ketua Pengarah Keselamatan Kerajaan
Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan
18. Ketua Pengarah
Arkib Negara Malaysia
19. Ketua Pegawai Eksekutif
Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)
(dahulu dikenali sebagai Multimedia Development Corporation)
20. Brs. Dr. Suhazimah Binti Dzazali
Timbalan Ketua Pengarah (ICT)
Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)(Setiausaha)

Urusetia JITIK

Bil. Jawatan
1. Puan Rubaiah binti Hashim
Pengarah Bahagian Pembangunan Strategik dan Arkitektur ICT
No. Tel: 03-8872 6241
E- mel : rubaiah[at]mampu[dot]gov[dot]my

2. Kosong
Timbalan Pengarah
No. Tel:
E- mel : [at]mampu[dot]gov[dot]my

3. Puan Wan Nor Azura binti Kamarudin
Ketua Penolong Pengarah Kanan
No. Tel: 03-8872 5153
E- mel : azurawn[at]mampu[dot]gov[dot]my

4. Puan Wahidah binti Abu Bakar
Ketua Penolong Pengarah
No. Tel: 03-8892 7500
E- mel : wahidah[at]mampu[dot]gov[dot]my

5. Encik Abdul Latiff bin Ahmad Zainuri
Penolong Pengarah Kanan
No. Tel: 03-8872 6326
E-mel : latiff[at]mampu[dot]gov[dot]my


Maklumat Lanjut:

Urus Setia JITIK
Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
Bangunan MKN - Embassy Techzone
Aras 2, Blok B No. 3200
Jalan Teknokrat 2
63000 Cyberjaya, Sepang
(U.P. :  Pengarah, Bahagian Pembangunan Strategik dan Arkitektur ICT)

 

                                                                                                                                                                                           Dikemas kini pada 24.05.2018