orange green b
mampu

Kajian Kepuasan Pelanggan MAMPU Tahun 2016

Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan maklum balas mengenai Kajian Kepuasan Pelanggan Luaran MAMPU kepada perkhidmatan yang disediakan.

Kerjasama anda memberi maklum balas amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.