orange green b
mampu

2018

PTPA Bil. 1 Tahun 2018 Panduan Pelaksanaan SPK berasaskan MS ISO 9001 2015 bagi Agensi Sektor Awam.pdf
PTPA Bil. 3 Tahun 2018- PANDUAN PENGURUSAN PROJEK ICT SEKTOR AWAM (PPrISA)
PTPA Bil. 2 Tahun 2018 – MyMesyuarat: Ekosistem Pengurusan Mesyuarat Era Digital
PKPA Bil. 4 Tahun 2018 – myPortfolio: Panduan Kerja Sektor Awam