orange green b
mampu

1981

Sistem Penggunaan Kad Perakam Waktu (Punch Card) Di Pejabat-pejabat Kerajaan