orange green b
mampu
bangunan mampu

2008

Garis Panduan Mengenai Tatacara Memohon Kelulusan Teknikal Projek ICT Agensi Kerajaan- Telah Dibatalkan oleh SPA 3/2015
Pindaan Kepada SPA 1 Tahun 2008 Mengenai Had Nilai Projek ICT Yang Memerlukan Kelulusan Teknikal JTICT/JPICT Bagi..