orange green b
mampu

2008

Garis Panduan Mengenai Tatacara Memohon Kelulusan Teknikal Projek ICT Agensi Kerajaan- Telah Dibatalkan oleh SPA JPM 1/2009
Pindaan Kepada SPA 1 Tahun 2008 Mengenai Had Nilai Projek ICT Yang Memerlukan Kelulusan Teknikal JTICT/JPICT Bagi..- Telah dibatalkan oleh SPA JPM 1/2009