orange green b
mampu

2010

Panduan Keperluan dan Persediaan Pelaksanaan Pensijilan MS ISOIEC 270012007 dalam Sektor Awam
Garis Panduan Penggunaan ICT Ke Arah ICT Hijau Dalam Perkhidmatan Awam
Garis Panduan Transisi Protokol Internet Versi 6 (IPV6) Sektor Awam
Panduan Pelaksanaan Pengurusan Projek ICT Sektor Awam (Telah dibatalkan oleh PTPA Bil. 3/2018)
Pemantapan Penggunaan Dan Pengurusan E-Mel Di Agensi-Agensi Kerajaan
Pengurusan Kesinambungan Perkhidmatan Agensi Sektor Awam
Pelaksanaan Pensijilan MS ISOIEC 270012007 dalam Sektor Awam
Usaha-Usaha Memantapkan Amalan Senyum dalam Penyampaian Perkhidmatan Sektor Awam
Pelaksanaan Hari Inovasi Dan Usaha-Usaha Meningkatkan Budaya Inovasi Dalam Perkhidmatan Awam