orange green b
mampu

2015

Garis Panduan Pelaksanaan Rasionalisasi Laman Web Sektor Awam
Pelaksanaan Penilaian Risiko Menggunakan MyRAM - Masih berkuat kuasa Catatan : Dikeluarkan tanpa melalui Jawatankuasa Perakuan Dasar dan Pekeliling MAMPU
Pelaksanaan dan Penggunaan Aplikasi Digital Document Management System (DDMS) Sektor Awam
Panduan Peranan Ketua Jabatan, Pegawai Pengelas dan Pendaftar Rahsia Dalam Menguruskan Dokumen Rahsia Rasmi Kerajaan