orange green b
mampu

1991

Panduan Meningkatkan Kualiti Layanan Urusan Melalui Telefon-Telah dimansuhkan nerkuatkuasa 6 Ogos 2008. Sila rujuk PKPA Bil.1 Tahun 2008 Panduan Pengurusan Perhubungan Pelanggan
Panduan Pengurusan Mesyuarat dan Urusan Jawatankuasa-Jawatankuasa Kerajaan (Telah dibatalkan oleh PTPA Bil. 2/2018)
Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam-Telah dibatalkan oleh PKPA Bil. 1 Tahun 2006 Garis Panduan bagi Melaksanakan Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam
Garis Panduan mengenai Strategi-Strategi Peningkatan Kualiti Dalam Perkhidmatan Awam
Panduan mengenai Sistem Penjadualan yang Bersepadu (SIAP)- Telah dimansuhkan melalui SAKP pada 30 Mac 2012
Panduan Mengenai Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK)- Telah digantikan dengan Garis Panduan Mengenai Kumpulan Inovatif dan Kreatif
Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja(DIbatalkan dengan PKPA Bil.4/2018)(Dibatalkan dengan PKPA Bil.4/2018)
Panduan Mengenai Pelaksanaan Dasar Persyarikatan Malaysia
Panduan Mengenai Peningkatan Kualiti Perkhidmatan Kaunter-Telah dimansuhkan berkuatkuasa 6 Ogos 2008. Sila rujuk PKPA Bil. 1 Tahun 2008