orange green b
mampu

1992

Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Bagi Perkhidmatan Awam
Garis Panduan Perancangan dan Penyediaan Projek Pembangunan- Telah dimansuhkan pada 30 Mac 2012
Garis Panduan Sistem Perakaunan Mikro (SPM)- Telah diserahkan kepada JANM pada 9 April 2012
Pengendalian Pengaduan Awam- Telah dibatalkan oleh PKPA Bil. 1 Tahun 2009- Penambahbaikan Proses Pengurusan Aduan Awam