orange green b
mampu
bangunan mampu

1993

Garis Panduan Mengenai Pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Perkhidmatan Awam-Telah dibatalkan oleh PKPA Bil. 2 Tahun 2002
Panduan Mengenai Piagam Pelanggan- Telah dimansuhkan berkuat kuasa 6 Ogos 2008. Sila rjuk PKPA Bil.1 Tahun 2008 Panduan Pengurusan Perhubungan Pelanggan