orange green b
mampu

1996

Garis Panduan Bagi Melaksanakan MS ISO 9000 Dalam Perkhidmatan Awam- Telah digantikan dengan Garis Panduan Pelaksanaan MS ISO 9001:2008 Dalam Sektor Awam-2010