orange green b
logo 1akses
mampu
bangunan mampu

1997

Panduan Mengenai Penubuhan Sistem Infrastruktur Kebangsaan Bagi Maklumat Tanah (NaLIS)- Diserahkan kepada NRE pada 9 April 2012