orange green b
mampu

2005

Garis Panduan bagi Mewujudkan Pejabat Perkhidmatan Pelanggan di Agensi Kerajaan-Dimansuhkan pada 6 Ogos 2008. Rujuk kepada PKPA Bil. 1/2008
Garis Panduan Bagi Mewujudkan Petunjuk-petunjuk Prestasi Utama Atau Key Performance Indicators (KPI)