orange green b
mampu

2001

Panduan Bagi Data Custodianship Infrastruktur Kebangsaan Bagi Sistem Maklumat Tanah- Telah diserahkan kepada NRE pada 9 April 2012