orange green b
mampu

MAMPU telah membangunkan empat manual pengurusan sebagai garis panduan kepada Sektor Awam iaitu:

  1. Manual Perancangan Strategik Sektor Awam;
  2. Manual Pengurusan Risiko Sektor Awam;
  3. Manual Panduan Program FASTER Perekayasaan Proses Kerja> dan
  4. Manual Pengurusan Perubahan Sektor Awam.

Maklumat lanjut boleh diperolehi di Seranta Awam Atas Talian.