orange green b
mampu
bangunan mampu

10langkah keselamatan cyber

1.KATA LALUAN bkks       2.kemaskini

3.simpan dan lindungi       4. elak terpedaya

5.beretika      8laporkan

  9.ambil tahu     10. patuhi