orange green b
mampu

HEBAHAN KAEDAH-KAEDAH PESURUHJAYA SUMPAH 2018

Kaedah-Kaedah Pesuruhjaya Sumpah 2018 yang terbaharu telah diwartakan bagi menggantikan Kaedah-Kaedah Pesuruhjaya Sumpah 1993. Kaedah-Kaedah Pesuruhjaya Sumpah 2018 ini mula berkuatkuasa mulai 1 Mac 2018.

Bersama ini dilampirkan sesalinan Kaedah-Kaedah Pesuruhjaya Sumpah 2018 yang telah diwartakan untuk perhatian dan makluman umum.

-- Kaedah-kaedah Pesuruhjaya Sumpah 2018