orange green b
mampu

PENCAPAIAN MALAYSIA DALAM LAPORAN WORLD HAPPINESS REPORT 2018

Dikongsikan pencapaian Malaysia dalam Laporan World Happiness Report 2018 yang dikeluarkan oleh United Nations Sustainable Development Solutions Network pada 14 Mac 2018. Malaysia telah menunjukkan peningkatan di kedudukan ke-35 berbanding kedudukan ke-42 pada tahun 2017.

Di kalangan negara-negara ASEAN pula, Malaysia kekal di kedudukan ke-2 selepas Singapura. Ini merupakan satu pencapaian yang membanggakan dan secara amnya menunjukkan bahawa Kerajaan telah melaksanakan dasar-dasar yang berkesan serta menghasilkan impak yang positif di kalangan rakyat.

whr07