orange green b
mampu

SEKSYEN DASAR TRANSFORMASI PENGURUSAN

 1. Melaksanakan perancangan senario dalam menetapkan hala tuju dan bidang fokus pemodenan perkhidmatan awam.
 2. Merancang dan menetapkan halatuju strategik makro bagi transformasi pemodenan pengurusan Sektor Awam selaras dengan dasar semasa Kerajaan.
 3. Menyelaras dasar awam berkaitan bidang pengurusan bagi pemantapan penyampaian perkhidmatan, pengurusan inovasi serta pembudayaan nilai Sektor Awam dalam mengarusperdanakan penyampaian perkhidmatan kerajaan dan mempertingkatkan daya saing negara.
 4. Memainkan peranan sebagai focal point dalam mewujudkan transformasi perkhidmatan awam berprestasi tinggi.
 5. Memberi khidmat nasihat mengenai penerbitan/kertas seminar peringkat nasional dan antarabangsa yang melibatkan dasar makro.
 6. Menguruskan repositori/bank data berbentuk keputusan dasar yang berkaitan dengan fungsi MAMPU.

SEKSYEN DASAR TRANSFORMASI ICT

 1. Melaksanakan perancangan senario dalam menetapkan hala tuju dan bidang fokus pemodenan perkhidmatan awam.
 2. Merancang dan menetapkan halatuju strategik makro bagi transformasi dasar ICT Sektor Awam selaras dengan dasar semasa Kerajaan.
 3. Menyelaras dasar awam berkaitan bidang ICT bagi pemantapan penyampaian perkhidmatan, pengurusan inovasi serta pembudayaan nilai Sektor Awam dalam mengarusperdanakan penyampaian perkhidmatan kerajaan dan mempertingkatkan daya saing negara.
 4. Memainkan peranan sebagai focal point dalam mewujudkan transformasi perkhidmatan awam berprestasi tinggi.
 5. Memberi khidmat nasihat mengenai penerbitan/kertas seminar peringkat nasional dan antarabangsa yang melibatkan dasar makro.
 6. Menguruskan repositori/bank data berbentuk keputusan dasar yang berkaitan dengan fungsi MAMPU

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                            Dikemas kini pada 04.05.2018