orange green b
mampu

SEKSYEN PEMBANGUNAN PERKHIDMATAN ICT

 1. Merancang, mengkaji dan menyelaras keperluan produk dan perkhidmatan ICT agensi di dalam aspek:
  1. Projek baharu
  2. Menaik taraf projek sedia ada
  3. Menyeragamkan proses kerja
 2. Merancang dan menyelaras keperluan Pengurusan projek di bawah Agensi iaitu:
  1. PMO;
  2. Pembentukan pasukan.
 3. Melaksana strategi jaminan kualiti produk ICT bagi agensi. Melalui Ujian Penerimaan Akhir (FAT) dan Ujian penerimaan pengguna (UAT)
 4. Merancang dan melaksanakan strategi promosi produk dan perkhidmatan ICT bagi agensi.
 5. Melaksana strategi pelaksanaan sebenar dan penyelenggaraan bagi agensi. Bersama melaksanakan pemasangan dan ujian, Handing over / hand-holding, Pentadbiran, Operasi dan pelaksanaan aplikasi, Penyelenggaraan serta permohonan perubahan, Menyediakan bantuan teknikal dan bantuan aplikasi (technical and application support)
 6. Melaksana strategi penilaian outcome bagi Agensi meliputi:
  1. Menilai kompetensi pasukan projek;
  2. Pelaporan dan pemantauan.
 7. Meneraju perancangan strategi penilaian outcome bagi Agensi. Perancangan strategi penilaian meliputi analisis outcome, analisis impak, kajian pasca pelaksanaan (implementation review), penilaian kompetensi pasukan projek dan pengurusan nilai.


SEKSYEN PEMBANGUNAN APLIKASI 1

 1. Meneraju, Merancang dan menyelaras keperluan pembangunan aplikasi.
 2. Meneraju,dan merancang strategi pelaksanaan pembangunan Aplikasi Sistem yang meliputi:
  1. Business Process Reengineering (BPR); dan
  2. System Requirement Engineering (SRS).
 3. Meneraju dan merancang strategi reka bentuk pembangunan produk ICT yang meliputi:
  1. Pendekatan reka bentuk (design approach);
  2. Reka bentuk arkitektur produk;
  3. Pemilihan teknologi/platform serta bahasa pengaturcaraan;
  4. Reka bentuk terperinci (detailed design); dan
  5. Reka bentuk pangkalan data (database design).
 4. Meneraju dan merancang strategi pembinaan Aplikasi meliputi:
  1. Pengurusan kod atur cara berpusat serta bersepadu (version control);
  2. Pemprograman (coding);
  3. Unit Testing.
 5. Meneraju, merancang, menyelaras dan melaksanakan proses jaminan kualiti (Quality Assurance) produk dan keselamatan perisian bagi memperkukuhkan tahap kualiti perisian aplikasi yang dihasilkan untuk agensi Kerajaan yang meliputi:
  1.  Ujian sistem;
  2.  Ujian integrasi; dan
  3.  Ujian penerimaan pengguna (UAT).
 6. Meneraju dan merancang strategi pelaksanaan penyelenggaraan (maintenance) dan mengurus permohonan perubahan.

SEKSYEN PEMBANGUNAN APLIKASI 2

 1. Meneraju, Merancang dan menyelaras keperluan pembangunan aplikasi.
 2. Meneraju,dan merancang strategi pelaksanaan pembangunan Aplikasi Sistem yang meliputi:
  1. Business Process Reengineering (BPR); dan
  2. System Requirement Engineering (SRS).
 3. Meneraju dan merancang strategi reka bentuk pembangunan produk ICT yang meliputi:
  1. Pendekatan reka bentuk (design approach);
  2. Reka bentuk arkitektur produk;
  3. Pemilihan teknologi/platform serta bahasa pengaturcaraan;
  4. Reka bentuk terperinci (detailed design);
  5. Reka bentuk pangkalan data (database design).
 4. Meneraju dan merancang strategi pembinaan Aplikasi meliputi:
  1. Pengurusan kod atur cara berpusat serta bersepadu (version control);
  2. Pemprograman (coding);
  3. Testing Unit.
 5. Meneraju, merancang, menyelaras dan melaksanakan proses jaminan kualiti (Quality Assurance) produk dan keselamatan perisian bagi memperkukuhkan tahap kualiti perisian aplikasi yang dihasilkan untuk agensi Kerajaan yang meliputi:
  1. Ujian sistem;
  2. Ujian integrasi; dan
  3. Ujian penerimaan pengguna (UAT).
 6. Melaksana strategi penilaian outcome bagi Agensi meliputi:
  1. Menilai kompetensi pasukan projek;
  2. Pelaporan dan pemantauan.
 7. Meneraju perancangan strategi penilaian outcome bagi Agensi. Perancangan strategi penilaian meliputi analisis outcome, analisis impak, kajian pasca pelaksanaan (implementation review), penilaian kompetensi pasukan projek dan pengurusan nilai.


•    SEKSYEN PEMBANGUNAN APLIKASI 3

1.    Meneraju, Merancang dan menyelaras keperluan pembangunan aplikasi.
2.    Meneraju,dan merancang strategi pelaksanaan pembangunan Aplikasi Sistem yang meliputi:
a) Business Process Reengineering (BPR); dan
b) System Requirement Engineering (SRS)
3.    Meneraju dan merancang strategi reka bentuk pembangunan produk ICT yang meliputi:
a) Pendekatan reka bentuk (design approach);
b) Reka bentuk arkitektur produk;
c)Pemilihan teknologi/platform serta bahasa pengaturcaraan;
d) Reka bentuk terperinci (detailed design);
e) Reka bentuk pangkalan data (database design).
4.    Meneraju dan merancang strategi pembinaan Aplikasi meliputi:
a) Pengurusan kod atur cara berpusat serta bersepadu (version control);
b) Pemprograman (coding);
c) Testing Unit.

5.    Meneraju, merancang, menyelaras dan melaksanakan proses jaminan kualiti (Quality Assurance) produk dan keselamatan perisian bagi memperkukuhkan tahap kualiti perisian aplikasi yang dihasilkan untuk agensi Kerajaan yang meliputi:
a) Ujian sistem;
b) Ujian integrasi; dan
c) Ujian penerimaan pengguna (UAT).

6.    Meneraju dan merancang strategi pelaksanaan penyelenggaraan (maintenance) dan mengurus permohonan perubahan.

                                                                   

                                                                                                                                                                                                       Dikemas kini pada 04.05.2018