orange green b
mampu
bangunan mampu

Semua bahagian di MAMPU dikehendaki mengemukakan cadangan projek ICT kepada Urus Setia JPICT MAMPU bagi mendapatkan kelulusan teknikal sebelum dilaksanakan.


Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) berperanan untuk menyelaras dan memantau urusan pengoperasian pelaksanaan projek ICT MAMPU berdasarkan Pelan Strategik ICT (ISP) MAMPU.


TUJUAN

Untuk memastikan bahawa perancangan dan pelaksanaan program ICT MAMPU dijalankan selaras dengan dasar ICT kerajaan.

CADANGAN TARIKH MESYUARAT JPICT BAGI TAHUN 2017

 

Mesyuarat

Tarikh Mesyuarat

Tarikh Akhir Kemukakan Permohonan

Mesyuarat Pra-JPICT MAMPU

JPICT MAMPU Bil. 1/2017

7 Februari 2017 (Selasa)

18 Januari 2017 (Rabu)


Sebelum pukul 12.00 tengahari

20 Januari 2017 (Jumaat)

JPICT MAMPU Bil. 2/2017

21 Mac 2017 (Selasa)

3 Mac 2017 (Jumaat)

8 Mac 2017 (Rabu)

JPICT MAMPU Bil. 3/2017

 27 April 2017 (Khamis)

7 April 2017 (Jumaat)

Sebelum pukul 5.00 petang

17 April 2017 (Isnin)

JPICT MAMPU Bil. 4/2017

15 Jun 2017 (Khamis)

26 Mei 2017 (Jumaat)

5 Jun 2017 (Isnin)

JPICT MAMPU Bil. 5/2017  14 September 2017 (Khamis) 25 Ogos 2017 (Jumaat) 4 September 2017 (Isnin)

 

Pekeliling/Garis Panduan:

Garis Panduan Mengenai Tatacara Memohon Kelulusan Teknikal Projek ICT Agensi Kerajaan

 

MAKLUMAT LANJUT


Pengarah
Bahagian Pembangunan Aplikasi
Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
Jabatan Perdana Menteri
Aras 6, Blok B2,
Kompleks Jabatan Perdana Menteri
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 PUTRAJAYA

(u.p. Timbalan Pengarah, Seksyen Pembangunan Perkhidmatan ICT)

Nombor Telefon : 603-887 25164
Nombor Faks: 603-8318 2162