PERKHIDMATAN

KEMUDAHAN PRASARANA ICT

PERKHIDMATAN PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE (PKI)

 
Latar Belakang
 
Public Key Infrastructure (PKI) atau Prasarana Kekunci Awam adalah gabungan perisian, teknologi penyulitan dan perkhidmatan yang membolehkan organisasi melindungi keselamatan komunikasi dan transaksi urus niaga dalam internet.  (terjemahan dari MyMIS, 2002). PKI membolehkan pengguna melakukan transaksi secara elektronik dengan selamat serta mengenal pasti seseorang individu yang melakukan transaksi.  Sijil digital yang dibekalkan adalah mematuhi Akta Tandatangan Digital 1997. 
 

Perkhidmatan PKI yang Ditawarkan
 
Perkhidmatan PKI yang disediakan meliputi perkara berikut:  
1. Kad pintar
2. Soft certificate
3. Kad Latihan 
4. Pembaca kad pintar dan perisian
5. Sijil SSL server
6. PUK Unblocking 
 

Permohonan Perkhidmatan PKI

Portal Government Public Key Infrastructure (GPKI) adalah portal yang dibangunkan oleh MAMPU untuk mengurus permohonan PKI secara dalam talian.   
 
Permohonan secara dalam talian berkuatkuasa pada 1 Mac 2013.
Surat makluman Pelanjutan Pelaksanaan Permohonan Kad Pintar dan Pembaca Kad Pintar melalui Portal GPKI seperti di lampiran
 
 
Capaian Portal GPKI
 
Untuk mengakses GPKI Portal sila klik laman https://gpki.mampu.gov.my/govpki/
 

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:-
 
Ketua Pengarah
Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan 
Pengurusan Malaysia (MAMPU)
Jabatan Perdana Menteri
Bahagian Perkhidmatan Gunasama ICT
Aras 1, Bangunan MKN-Embassy Techzone, Blok B, 
No 3200, Jalan Teknokrat 2, 63000 Cyberjaya
Selangor.
(u.p. :  Pengarah Bahagian Perkhidmatan Gunasama ICT)
 
 
atau hubungi pegawai kami seperti berikut:-

1.   Puan Rubaiah binti Hashim
      Timbalan Pengarah
      Nombor Telefon: 03- 8872 7414 
      Emel : rubaiah@mampu.gov.my
 
2.   Puan Meriam binti Shafie
      Ketua Penolong Pengarah Kanan
      Nombor Telefon: 03-8872 3114
      Emel : meriam@mampu.gov.my
 
3.   Puan Noraida binti Aman Nor
      Penolong Pengarah 
      Nombor Telefon : 03-8872 6324
      Emel: noraidaaman@mampu.gov.my
 

Meja Bantuan Permohonan Perkhidmatan PKI
 
Call Center SCAN Associates
 
E-mel       : callcentre@scan-associates.net
Telefon     : 1300 880345