Full article available in "Bahasa Malaysia"

 1. 1. Seminar Pemantapan Laman Web/Portal Sektor Awam Bil. 2/2011

      Tarikh : 13 Disember 2011
      Tempat: Dewan Seri Cempaka, JPA Cyberjaya  


      - Joget Workflow
      - Malaysia Government Portals and Websites Assessment 2011
      - Malaysia TrustMark Sektor Awam (MTSA)
      - Pengemaskinian Laman Web Portal Sektor Awam
      - The Power of Relevance (Yahoo! MY)
 2. 2. Seminar Pemantapan Perkhidmatan Sektor Awam Negeri Sabah

      Tarikh : 25 November 2011
      Tempat di Dewan bangkuasi Dewan Undangan Negeri Sabah


      - Creative Destruction
      - Inovasi Dalam Sektor Awam : Menyemarakkan Kolaborasi Untuk Penciptaan Nilai
      - Inovasi dan Kolaborasi Mencetus Transformasi
      - Pelan ICT Hari NKEA CCI EPP8
      - Seminar Pemantapan Perkhidmatan Awam dan NKEA Day Sabah
      - Soft Content - Kajian Baseline
 3. 3. Lawatan Rasmi YBhg. Dato' G. Palanivel ke MAMPU (Tarikh :29 September 2011)
      Slaid taklimat oleh YBhg. Dato' Mohamad Zabidi Zainal, Ketua Pengarah MAMPU


      - Slaid Lawatan Rasmi YBhg. Dato' G. Palanivel ke MAMPU
      - Slaid Taklimat oleh YBhg. Dato' Mohamad Zabidi Zainal

 4. 4. Kajian Separuh Penggal Perancangan Strategik MAMPU

      Tarikh : 3 Ogos 2011

      - Kertas Pembentangan Sektor Pembangunan  Pengurusan dan Transformasi
      - Kertas Pembentangan Sektor ICT
      - Kertas Pembentangan Bahagian Perancangan Dan Komunikasi Korporat
      - Kertas Pembentangan Bahagian Khidmat Pengurusan dan Sumber Manusia
      - Ulasan Seminar
      - Rumusan Seminar

 5. 5. Seminar Personel ICT Sektor Awam 2011
      Tarikh : 19 Julai 2011


      - Roadmap Kerjaya PTM
      - Pengurusan Projek ICT
      - Pengurusan Pengetahuan
      - Garispanduan Pengurusan Pusat Data
      - Taklimat IPv6 PCN

 6. 6. Slaid Seminar ICT Sabah 2011
      Tarikh: 30 Jun 2011


      - Dasar dan Amalan Terbaik Media Sosial Seminar ICT Sabah
      - Social Media: A New Service Delivery Channel  for Government
      - Social Media and Security
      - Perkongsian Pengalaman Institut Sukan Negara

 7. 7. Slaid Taklimat ICT Sandakan  
      Tarikh : 8 Jun 2011

      - Garis Panduan Penggunaan ICT Ke Arah ICT  Hijau Dalam Perkhidmatan Awam
      - Meningkatkan Sistem Penyampaian Perkhidmatan Kerajaan Menerusi Saluran SMS
      - Pemantapan Penggunaan dan Pengurusan Emel di Agensi-Agensi Kerajaan

 8. 8. Seminar ICT Technology Siri 1 Tahun 2011

      Tarikh: 24 Mei 2011

      - Cloud Computing
      - Inisiatif ICT Hijau Dalam Perkhidmatan Awam
      - Pelaksanaan 1GOV*NET

 9. 9. Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan Pemodenan Pentadbiran Awam (JPPPA) Bil.1 Tahun 2011
      Tarikh : 25 April 2011


      - Pelaksanaan Program Government Regional Electronic Advancement Transformation (G.R.E.A.T) di bawah  RMKe-10
      - Inovasi Dan Penambahbaikan Yang Telah Dilaksanakan Di Pentadbiran Tanah  Negeri Pahang
      - Addressing the talent needs of Economic Transformation
      - Usaha-Usaha Memantapkan Amalan Senyum Dalam Penyampaian Perkhidmatan Sektor Awam
      - Laporan Pemantauan Pengemaskinian Laman Web /Portal dan Media Sosial Sektor Awam
      - Public Sector ICT Strategic Plan (PSISP) 2011 - 2015
      - Kolaborasi Promosi MAMPU Ke Arah Meningkatkan Sistem Penyampaian Perkhidmatan Kerajaan

 10. 10. Bengkel Pemantapan Laman Web/Portal Bil 1/2011
        Tarikh : 8 Mac 2011


      - Taklimat Laman Web/Portal
      - Pemantapan Laman Web Sektor Awam
      - Sosial Media for Government
      - Video Streaming for MAMPU Conference
      - W3C by Moses
      - Webmaster Know Your Tools

 11. 11. Seminar Promosi Sistem Penyampaian Perkhidmatan Kerajaan   
        Tarikh : 24 Januari 2011


      - Inisiatif Promosi MAMPU Ke Arah Meningkatkan Sistem Penyampaian Perkhidmatan Kerajaan
      - Baseline Study Towards An Optimised Accessibility and Transparency of Government
      - Kajian 1 Kempen 'Utamakan Keluarga'  
      - Kerajaan - SSM