Jawatankuasa Penyelarasan Pemodenan Pentadbiran Awam (JPPPA)

Latar Belakang

  1. Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan Pemodenan Pentadbiran Awam (JPPPA)  dianjurkan bermula tahun 2008 dengan dihadiri oleh 58 wakil kementerian, agensi pusat dan kerajaan negeri yang terdiri daripada Ketua Pengarah, Timbalan Ketua Setiausaha,Timbalan Ketua Pengarah, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri dan pengarah bahagian di MAMPU.
  2. Mesyuarat JPPPA merupakan mesyuarat berjadual antara MAMPU dengan Timbalan-timbalan Ketua Setiausaha Kementerian dan Timbalan-timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri yang diadakan sebanyak dua (2) kali setahun. Ia merupakan sebahagian daripada inisiatif MAMPU dalam usaha memodenkan jentera pentadbiran awam dan meningkatkan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan Kerajaan.
  3. Kejayaan pelaksanaan program pemodenan dan pembaharuan pentadbiran dalam sektor awam banyak bergantung kepada tahap kesedaran dan kefahaman agensi Kerajaan di semua peringkat termasuk objektif, strategi dan pelan tindakan setiap program baru yang diperkenalkan. Komunikasi berkesan dan efektif melalui saluran kerjasama yang jitu di peringkat agensi pusat, kementerian dan pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri sangat diperlukan agar program pemodenan dan pembaharuan pentadbiran yang dilaksanakan dapat dikongsi dan dilaksanakan oleh agensi yang lain mengikut keperluan masing-masing.
  4. MAMPU telah menganjurkan Mesyuarat JPPPA sejak dari tahun 2008. Mesyuarat JPPPA Bilangan 2 Tahun 2010 pada 23 Oktober 2010 telah membuat keputusan agar MAMPU menganjurkan Mesyuarat JPPPA secara kolaborasi dengan pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri dan diadakan di negeri-negeri untuk mengeratkan hubungan kerjasama antara agensi Kerajaan Persekutuan dengan agensi di bawah pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri.

OBJEKTIF PROGRAM

  1. Mesyuarat JPPPA diadakan adalah bertujuan untuk:

(a)  meningkatkan kesedaran dan kefahaman Agensi Pusat, Kementerian dan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri mengenai program pentadbiran dan aktiviti pemodenan pentadbiran sektor awam;

(b)  meningkatkan tahap penyelarasan dalam pelaksanaan program dan aktiviti pemodenan pantadbiran sektor awam antara agensi peringkat Kerajaan Persekutuan dan pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri

(c)   membincangkan keberkesanan usaha-usaha pembaharuan untuk meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan

(d)  membincangkan strategi perkongsian pintar dalam melaksanakan program pentadbiran dan aktiviti pemodenan pentadbiran awam; dan

(e)  membolehkan ahli-ahli mesyuarat melihat dengan lebih dekat pelaksanaan usaha-usaha transformasi dan pemodenan di peringkat agensi pelaksana di negeri-negeri.

KEANGGOTAAN JPPPA

 1.   Keanggotaan bagi Mesyuarat JPPPA adalah seperti yang tersenarai di bawah:

Keanggotaan JPPPABilangan Anggota
Ketua Pengarah dan Timbalan Ketua Pengarah Agensi Terpilih di bawah Jabatan Perdana Menteri iaitu Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA), Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU), Biro Pengaduan Awam, Unit Perancang Ekonomi (EPU) dan Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN).5
Timbalan-timbalan Ketua Setiausaha Kementerian27
Timbalan-timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri13
Pegawai Kanan MAMPU19
JUMLAH KESELURUHAN64

2.   Kekerapan mesyuarat ini diadakan adalah sebanyak 2 kali setahun. Lazimnya tempoh selama 2 hari diperuntukkan setiap kali mesyuarat diadakan bagi memberi ruang kepada program lawatan yang memberi nilai tambah kepada pemodenan pentadbiran awam.

Maklumat Lanjut:

Urus Setia JPPPA
Bahagian Reformasi Sektor Awam
Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
Jabatan Perdana Menteri
Aras 5, Blok SP 2
Kompleks Setia Perdana
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 PUTRAJAYA

Emel : jpppa@mampu.gov.my
No. Tel : 03-88723199

Info Halaman:     Jumlah Paparan-     1654
PENGIKTIRAFAN
Logo_LRQA_UKAS_COMBINED.png

WEB MOBIL
codemobile
APLIKASI MOBIL
gammacode

BILANGAN PELAWAT
Pelawat hari ini: 643
Jumlah pelawat: 267315
Hubungi Kami

UNIT PEMODENAN TADBIRAN 
DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA
Aras 6, Setia Perdana 2,
Kompleks Setia Perdana,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya Malaysia
T 603 8000 8000   F 603 8888 3721
E webmaster[at]mampu.gov.my

2021 © Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
Paparan terbaik menggunakan pelayar Mozilla Firefox dan Google Chrome dengan resolusi skrin 1366 x 768
logo123

MAMPU