Jawatankuasa Pemantauan Projek ICT Sektor Awam (JPPI)

Jawatankuasa Pemantauan Projek ICT (JPPI) Sektor Awam ditubuhkan di MAMPU bagi menambahbaik ekosistem pengurusan pengurusan pemantauan projek ICT Sektor Awam. Penubuhan JPPI ini adalah setara dengan Jawatankuasa Penyelarasan Projek Pembangunan (JPPP) di Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU) dan akan melapor kepada JPPSA yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara (KSN) secara berkala.  

TUJUAN

JPPI bertanggungjawab untuk mengukuhkan struktur tadbir urus pelaksanaan projek ICT Sektor Awam sedia ada dengan mempertingkatkan aspek pemantauan projek ICT Sektor Awam. Terma rujukan JPPI adalah:
•    Menyelaras perancangan pelaksanaan semua program/projek ICT sektor awam;
•    Memantau dan menilai pelaksanaan projek ICT sektor awam yang bernilai tinggi dan berkepentingan nasional;
•    Mengenal pasti dan menyelesaikan isu serta masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan projek ICT sektor awam; dan
•    Memperakukan sebarang perubahan dasar dan strategi pembangunan ICT.

KEAHLIAN JPPI

Pengerusi : Ketua Pengarah MAMPU
Pengerusi Silih Ganti : Timbalan Ketua Pengarah (ICT) MAMPU
Ahli-ahli :
(a)    Wakil Kementerian Kewangan
(b)    Wakil Jabatan Peguam Negara;
(c)    Wakil Jabatan Audit Negara;
(d)    Wakil Unit Penyelarasaan Pelaksanaan;
(e)    Wakil Unit Perancang Ekonomi;
(f)    Wakil Kementerian Pendidikan Malaysia;
(g)    Wakil Kementerian Dalam Negeri;
(h)    Wakil Kementerian Kesihatan Malaysia;
(i)     Ketua Perunding ICT MAMPU; dan
(j)     Pengarah-pengarah ICT MAMPU;

Urus Setia : Sektor ICT, MAMPU

 MAKLUMAT LANJUT

Ketua Pengarah
Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
Jabatan Perdana Menteri
Aras 6, Setia Perdana 2,
Kompleks Setia Perdana, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 PUTRAJAYA
(u.p. Pengarah, Bahagian Pembangunan Strategik dan Arkitektur ICT)
No. Telefon: 603 – 8000 8000 No. Faksimili : 03 – 8888 3721
E-mel: urussetiajppi@mampu.gov.my

Info Halaman:     Jumlah Paparan-     916
PENGIKTIRAFAN
Logo_LRQA_UKAS_COMBINED.png

WEB MOBIL

APLIKASI MOBIL

BILANGAN PELAWAT
Pelawat hari ini: 600
Jumlah pelawat: 106905
Hubungi Kami

UNIT PEMODENAN TADBIRAN 
DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA
Aras 6, Setia Perdana 2,
Kompleks Setia Perdana,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya Malaysia
T 603 8000 8000   F 603 8888 3721
E webmaster[at]mampu.gov.my

2021 © Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
Paparan terbaik menggunakan pelayar Mozilla Firefox dan Google Chrome dengan resolusi skrin 1366 x 768
logo123

MAMPU