Pembangunan Pelan Strategik Agensi Sektor Awam

Pembangunan Pelan Strategik Agensi Sektor Awam

Pengenalan

Pengurusan strategik merupakan satu proses berterusan yang boleh digunakan untuk menyediakan hala tuju agensi yang jelas dan boleh dicapai. Bagi memenuhi hasrat tersebut agensi perlu membangunkan pelan strategik yang komprehensif.
Pengurusan strategik yang berkesan bermula dari pembangunan dan penyediaan pelan strategik yang baik. Pelan strategik merupakan komponen terpenting dalam usaha merangka dan merancang dasar, menentukan program dan tindakan bagi mencapai matlamat agensi dan seterusnya menyumbang kepada pencapaian agenda perkhidmatan awam dan negara.
Pelan strategik mempunyai lima komponen utama yang melibatkan:

i. menetapkan hala tuju;
ii. mempunyai matlamat jangka panjang;
iii. mengambil kira faktor dalaman dan luaran;
iv. menentu dan melaksana strategi;
v. menentu dan mengukur pencapaian

Selain itu, pelan strategik juga mengandungi lima elemen yang terdiri daripada pernyataan visi, misi, isu-isu strategik, teras strategik serta strategi dan pelan tindakan.

Pengurusan strategik merupakan suatu rangka kerja yang tersusun, sistematik dan membantu agensi mencapai halatuju berdasarkan matlamat yang ditetapkan. Pelan strategik yang mantap dan fleksibel akan membantu agensi sektor awam menghadapi sebarang perubahan pada masa hadapan.

MAKLUMAT LANJUT

Permohonan untuk mendapatkan khidmat rundingan atau khidmat nasihat Pembangunan Pelan Strategik Sektor Awam daripada MAMPU hendaklah dikemukakan kepada:
Ketua Pengarah
Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU),
Jabatan Perdana Menteri,
Aras 6, Setia Perdana 2,
Kompleks Setia Perdana,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62502 PUTRAJAYA.

No. Telefon   : 03-8892 7454
E-mel: yusofismail@mampu.gov.my

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Info Halaman:     Jumlah Paparan-     364
PENGIKTIRAFAN
Logo_LRQA_UKAS_COMBINED.png

WEB MOBIL
codemobile
APLIKASI MOBIL
gammacode

BILANGAN PELAWAT
Pelawat hari ini: 135
Jumlah pelawat: 149800
Hubungi Kami

UNIT PEMODENAN TADBIRAN 
DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA
Aras 6, Setia Perdana 2,
Kompleks Setia Perdana,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya Malaysia
T 603 8000 8000   F 603 8888 3721
E webmaster[at]mampu.gov.my

2021 © Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
Paparan terbaik menggunakan pelayar Mozilla Firefox dan Google Chrome dengan resolusi skrin 1366 x 768
logo123

MAMPU