orange green b

HEADER MAMPU5 BI

faqeng contactus | complaints | sitemap

Konvensyen Integriti Nasional 2016 Integriti dan Tadbir Urus Memperkasakan Imej Perkhidmatan Awam

17 November 2016- Konvensyen Integriti Nasional 2016 - Integriti dan Tadbir Urus  Memperkasakan Imej Perkhidmatan Awam yang dihadiri oleh YBhg. Dato' Sri Zainal Rahim bin Seman, Ketua Pengarah MAMPU. Program ini diadakan di Institut Integriti Malaysia, Kuala Lumpur.