orange green b

HEADER MAMPU5 BI

faqeng contactus | complaints | sitemap

2009

Garis Panduan Mengenai Tatacara Memohon Kelulusan Teknikal Projek ICT Agensi Kerajaan-Telah Dibatalkan Oleh SPA 1/2009
Garis Panduan Penilaian Tahap Keselamatan Rangkaian Dan Sistem ICT Sektor Awam- Telah diserahkan kepada Agensi Keselamatan Siber Negara (AKSN) pada 29 Januari 2019