orange green b

HEADER MAMPU5 BI

faqeng contactus | complaints | sitemap

1993

Panduan Mengenai Mesyuarat Pagi (Telah dibatalkan oleh PTPA Bil.2/2018)
Garis Panduan Mengenai Pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Perkhidmatan Awam-Telah dibatalkan oleh PKPA Bil. 2 Tahun 2002
Panduan Mengenai Piagam Pelanggan- Telah dimansuhkan berkuat kuasa 6 Ogos 2008. Sila rjuk PKPA Bil.1 Tahun 2008 Panduan Pengurusan Perhubungan Pelanggan