orange green b

HEADER MAMPU5 BI

faqeng contactus | complaints | sitemap

CLIENT'S CHARTER ACHIEVEMENT 2020 (Maklumat hanya dalam paparan Bahasa Melayu sahaja)
 
 
Hebahan Soalan Tinjauan Tahap Kepuasan Pelanggan Luaran MAMPU​
. PIAGAM BAHAGIAN BERTANGGUNGJAWAB JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS  SEPT OKT NOV DIS
 1. Menyelaras, menyedia dan menyemak semula dasar-dasar yang dikeluarkan oleh MAMPU sekali (1) setahun bagi dasar/ pekeliling/ garis panduan yang telah melebihi dua (2) tahun pelaksanaannya.

Bahagian Reformasi Sektor Awam (BRSA) Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada      
 2. Minit mesyuarat utama dikemukakan untuk kelulusan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas tarikh mesyuarat diadakan. (mesyuarat utama merujuk kepada mesyuarat-mesyuarat yang melibatkan Ketua Setiausaha Negara dan anggota pentadbiran). Bahagian Reformasi Sektor Awam (BRSA) Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada      
 3. 

Pengurusan Dasar Transformasi (BDT) Penyampaian Perkhidmatan Sektor Awam:
• Disiapkan tidak melebihi setahun bermula pada tarikh kelulusan rangka konsep dasar sehingga tarikh kelulusan dasar merujuk kepada peringkat Negara/ Makro/ Sektor Awam.

Bahagian Reformasi Sektor Awam (BRSA) Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada      
• Disiapkan tidak melebihi enam (6) bulan bagi dasar spesifik dan tidak merentasi agensi bermula pada tarikh kelulusan rangka konsep dasar sehingga tarikh kelulusan dasar. (Dasar Mikro terpakai di peringkat dalaman MAMPU). Bahagian Reformasi Sektor Awam (BRSA) Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada      
 4. Memastikan promosi melalui pameran mencapai tahap kepuasan pelanggan sekurang-kurangnya 90%. Bahagian Perancangan dan Komunikasi Korporat (BPKK) Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada      
 5. MAMPU harus memberikan maklum balas penyelesaian aduan yang diterima dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja. Bahagian Perancangan dan Komunikasi Korporat (BPKK) 100%  100%  100%  100% 100%   58%  33%  Tiada  100%      
MyGCC Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada  Tiada  Tiada Tiada       
 6.   Memastikan tahap kepuasan pelanggan luaran yang berikut mencapai sasaran:

• Penyampaian perkhidmatan MAMPU sekurang-kurangnya 90%;

Bahagian Perancangan dan Komunikasi Korporat (BPKK) Penyediaan Soalan Tinjauan Tahap Kepuasan Pelanggan Luaran MAMPU    Hebahan Soalan Tinjauan Tahap Kepuasan Pelanggan Luaran MAMPU      
• Perkhidmatan MyGCC sekurang-kurangnya 80%; dan  Bahagian MyGCC  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada      
• 90% daripada panggilan yang diterima di MyGCC dijawab dalam tempoh 20 saat. Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada      
 7. Memastikan penyampaian Khidmat Rundingan dan Khidmat Nasihat dalam bidang pengurusan organisasi dan ICT kepada agensi sektor awam mencapai skor purata penilaian sekurang-kurangnya 5 pada skala 7 dalam penilaian keberkesanan penyampaian. Bahagian Perundingan Pengurusan 1 (BPP1) Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  100%  Tiada  100%  100%      
Bahagian Penyelidikan Pengurusan (BPP) Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada      
Bahagian Perundingan ICT (BPI) 100%  100%  Tiada  Tiada  Tiada  100%  Tiada  Tiada  100%      
MAMPU Sabah Tiada 100%  Tiada  Tiada 100%  Tiada  100% 100% 100%       
MAMPU Sarawak Tiada Tiada   Tiada  Tiada  Tiada  Tiada 100%  100%  Tiada      
8. Memuatnaik Keputusan Penilaian Indeks SSR dalam portal MAMPU dalam tempoh satu (1) hari bekerja selepas mendapat persetujuan dalam forum yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara. Bahagian Perundingan Pengurusan 2 (BPP2) Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada    BPP2 Persediaan bagi Penilaian Rintis Malaysian Government Performance Index (MyGPI) sedang dijalankan
MAMPU Sabah Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada
MAMPU Sarawak Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada
9. Mengemukakan makluman awal status Pensijilan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) secara e-mel kepada agensi dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas penerimaan Laporan Penambahbaikan. Bahagian Perundingan Pengurusan 2 (BPP2) Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  100%  Tiada      
MAMPU Sabah Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  100%  100%      
MAMPU Sarawak 100%  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  100%  Tiada Tiada       
10. Laporan lawatan inspektorat dikemukakan kepada agensi dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh persetujuan Pengurusan Tertinggi/ Pengurusan Kanan. Bahagian Perundingan Pengurusan 2 (BPP2) Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada Tiada Tiada  Tiada  Tiada      
MAMPU Sabah Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  100%      
MAMPU Sarawak Tiada Tiada   Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  100%  100%  Tiada      
11.

Menyiapkan kajian pengurusan seperti berikut:
• Kajian Tinjauan dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh cadangan kajian diluluskan; dan

Bahagian Penyelidikan Pengurusan (BPP) Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada      
• Kajian Tindakan dalam tempoh satu (1) tahun dari tarikh cadangan kajian diluluskan. Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada      
12. Menghebahkan hasil kajian untuk tujuan perkongsian dalam tempoh 14 hari bekerja selepas laporan kajian diluluskan bagi kajian yang dipersetujui untuk dihebahkan. Bahagian Penyelidikan Pengurusan (BPP) Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada      
13. Mengemukakan kertas keputusan permohonan kelulusan teknikal projek ICT (Jawatankuasa Teknikal ICT Sektor Awam - JTISA) kepada agensi berkenaan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap. Bahagian Pembangunan Strategik dan Arkitektur ICT (BSA) Tiada  100%  Tiada 100% 100%  100%  Tiada  100%  100%      
14. Setiap permohonan muat naik aplikasi mudah alih ke Galeri Aplikasi Mudah Alih Kerajaan Malaysia (GAMMA) akan disemak dan diuji dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima. Bahagian Pembangunan Aplikasi (BPA) Tiada  100% 100%  100% 100%  100%  100%  Tiada 100%       
15. Menerbitkan set data terbuka ke dalam Portal Data Terbuka dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas diterima daripada pembekal data. Bahagian Kerajaan Digital (BKD) 100%  Tiada  Tiada Tiada   Tiada  Tiada  Tiada  Tiada  Tiada      
16. Memastikan ketersediaan perkhidmatan rangkaian pada tahap sekurang-kurangnya 99.5%. Bahagian Pembangunan Perkhidmatan Gunasama Infrastruktur dan Keselamatan ICT (BPG) Tiada  Tiada  Tiada  100%  Tiada  Tiada  100%  100%  Tiada      
17. Membekalkan Sijil Digital Pengguna tidak melebihi tujuh (7) hari bekerja daripada tarikh pengesahan Authorised Personnel (AP) di Portal GPKI. Bahagian Pembangunan Perkhidmatan Gunasama Infrastruktur dan Keselamatan ICT (BPG) 100%  Tiada  Tiada  100%  Tiada  Tiada 100%  100%   Tiada      
18. Memastikan ketersediaan capaian Portal Perkhidmatan Awam myGovernment adalah 99.5% Bahagian Perundingan ICT (BPI) 100%  100%  Tiada  Tiada  Tiada  100% Tiada  Tiada   99.8%      
 
 
Update 20/10/ 2020
 
 
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2018
 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2018