orange green b

HEADER MAMPU5 BI

faqeng contactus | complaints | sitemap

PERKHIDMATAN DALAM TALIAN MAMPU


HISAGPKI

 

 

 

 •   Penyediaan Repositori Kod-Kod Data Yang Standard (DDSA)

    Hab Inovasi Sektor Awam (HISA)

    Pendaftaran dan Pengemaskinian Maklumat Ketua Pegawai Maklumat Sektor Awam  (MyCIO)

    Permohonan/Pendaftaran Kursus Latihan OSCC

    Pengesahan Penerimaan Pegawai Dalam Kursus OSCC (Enrolled Participants)

    Muat Turun Perisian Sumber Terbuka (OSS) dan Produk OSCC

    Permohonan Sijil Digital Dalam Talian (GPKI)

    Aduan/Permohonan Melalui Perkhidmatan Meja Bantuan (Sistem EG Service Desk)

    Bilangan Kursus yang ditawarkan melalui 1MTC Tempahan fasiliti melalui 1MTC