(Paparan maklumat dalam Bahasa Melayu) PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 2021 – DASAR PERKONGSIAN DATA SEKTOR AWAM

HEBAHAN PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM (PKPA) BILANGAN 2 TAHUN 2021 – DASAR PERKONGSIAN DATA SEKTOR AWAM

Dengan hormatnya saya merujuk perkara tersebut di atas.

2.     Dimaklumkan bahawa Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri telah menerbitkan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Bilangan 2 Tahun 2021 – Dasar Perkogsian Data Sektor Awam.

3.     Untuk makluman YBhg. Datuk Seri Dr./ Dato’/ Datin/ YBrs. Dr./ Tuan/ Puan, PKPA ini bertujuan untuk memberi panduan kepada Agensi Sektor Awam bagi melaksanakan perkongsian data merentas agensi ke arah penyampaian perkhidmatan Kerajaan yang bersepadu dan berpacukan data. Justeru, pekeliling ini telah boleh dimuat turun melalui pautan seperti berikut:

https://dasar.mampu.gov.my

Kerjasama dan perhatian daripada YBhg. Datuk Seri Dr./ Dato’/ Datin/ YBrs. Dr./ Tuan/ Puan mengenai perkara ini adalah amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Info Halaman:     Jumlah Paparan-     278
RECOGNITION
Logo_LRQA_UKAS_COMBINED.png

WEB MOBILE

MOBILE APP

NUMBER OF VISITORS
  • 139
  • 149,804
CONTACT US

UNIT PEMODENAN TADBIRAN
DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA
Aras 6, Setia Perdana 2,
Kompleks Setia Perdana,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya Malaysia
T 603 8000 8000   F 603 8888 3721
E webmaster[at]mampu.gov.my

2021 © Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
Best viewed: Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer 11 and above
logo123