Bahagian Khidmat Pengurusan

SEKSYEN SUMBER MANUSIA

  1. Merancang pembangunan sumber manusia dari segi keperluan kepakaran, kuantiti dan kualiti berdasarkan Pelan Strategik Sumber Manusia (PSSM).
  2. Melaksanakan penyelidikan kajian dasar dan strategi baharu program pengurusan dan pembangunan sumber manusia.
  3. Merancang, membangun dan melaksanakan pembangunan kompetensi sumber manusia [Training Need Analysis (TNA)], Pelan Operasi Latihan (POL).
  4. Mengurus setiakan Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM), Lembaga Tatatertib Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Pelaksana, dan Majlis Bersama Jabatan (MBJ).
  5. Bertanggungjawab terhadap pematuhan kualiti dan dasar inovasi di peringkat MAMPU.

SEKSYEN KEWANGAN

  1. Mengurus, menyedia dan memantau Belanjawan Mengurus dan Pembangunan MAMPU.
  2. Mengurussetiakan Jawatankuasa Kewangan dan Akaun, Lembaga Pra-Tender MAMPU dan Jawatankuasa Sebut Harga dan Kumpulan Wang Amanah ICT.
  3. Mengurus pembayaran semua jenis bil dan tuntutan di bawah Belanjawan Mengurus dan Pembangunan.


SEKSYEN PENTADBIRAN

  1. Memastikan pengurusan ruang pejabat dan peralatan pejabat dijalankan dengan teratur dan sempurna.
  2. Memastikan dan menyelaras keselamatan dokumen mengikut Akta Rahsia Rasmi, Arahan Keselamatan dan Akta Arkib Negara.
  3. Menguruskan pelaksanaan DDMS sebagai Agensi Perintis DDMS di Malaysia.
  4. Merancang dan melaksanakan semua hal-hal pentadbiran dalaman MAMPU.
  5. Memastikan setiap aset yang diterima menepati spesifikasi yang ditetapkan, kualiti dan kuantiti yang dipesan mengikut pesanan dan aset yang diterima dalam keadaan baik, sempurna dan selamat untuk digunakan.
  6. Memastikan setiap barang stor yang diterima menepati spesifikasi yang ditetapkan, kualiti dan kuantiti yang dipesan mengikut pesanan dan barang stor yang diterima dalam keadaan baik, sempurna dan selamat untuk digunakan.

SEKSYEN TEKNOLOGI MAKLUMAT

1. Memastikan penyediaan khidmat sokongan:-

 • Peralatan dan Perisian ICT
 • Teknikal dan;
 • Penyenggaraan bagi peralatan Rangkaian (Wired, Wireless, Broadband, Switch Router) di premis warga yang meliputi premis Putrajaya dan Cyberjaya, bilik Mesyuarat yang meliputi premis Putrajaya dan Cyberjaya, bilik latihan, bilik Telepresence serta di lokasi pendaftaran anjuran Jabatan bagi majlis yang dibuat di dalam atau di luar Jabatan berjalan lancar

 

2. Memastikan penyediaan khidmat sokongan:-

 • Peralatan dan Perisian ICT
 • Teknikal dan;
 • Penyenggaraan bagi Sistem Server, Directory Services, Antivirus, Content Filtering, Firewall, DHCP dan DNS, TCO dan SecureIP dan DLP supaya boleh beroperasi dengan lancar.

3. Memastikan penyediaan khidmat sokongan:-

 • Peralatan dan Perisian ICT
 • Teknikal dan;
 • Penyenggaraan bagi peralatan Peralatan ICT (Notebook, Desktop, Tablet PC, Printer dan Scanner), peralatan Audio visual, Projektor, Video Conference dan pengimbas iTime di premis warga yang meliputi premis Putrajaya dan Cyberjaya, bilik Mesyuarat yang meliputi premis Putrajaya dan Cyberjaya, bilik latihan, bilik Telepresence serta di lokasi pendaftaran anjuran Jabatan bagi majlis yang dibuat di dalam atau di luar Jabatan serta bagi aplikasi-aplikasi sokongan seperti Sistem iBoard, Access Door, 1Daftar, eSurvey, eRating, SMART dan iTime dapat beroperasi dengan lancar.

4. Menguruskan perolehan alat ganti Peralatan ICT

5. Mengurus kemudahan peralatan dan perisian ICT baru dari sudut:-

 • Perolehan
 • Pendaftaran
 • Pengagihan; dan
 • Pelupusan melalui sistem-sistem SPA dan TCO

6. Menguruskan pinjaman kemudahan Peralatan ICT Pool

 

Info Halaman:     Jumlah Paparan-     351
PENGIKTIRAFAN
Logo_LRQA_UKAS_COMBINED.png

WEB MOBIL
codemobile
APLIKASI MOBIL
gammacode

BILANGAN PELAWAT
Pelawat hari ini: 36
Jumlah pelawat: 139938
Hubungi Kami

UNIT PEMODENAN TADBIRAN 
DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA
Aras 6, Setia Perdana 2,
Kompleks Setia Perdana,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya Malaysia
T 603 8000 8000   F 603 8888 3721
E webmaster[at]mampu.gov.my

2021 © Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
Paparan terbaik menggunakan pelayar Mozilla Firefox dan Google Chrome dengan resolusi skrin 1366 x 768
logo123

MAMPU