Bahagian Pembangunan Strategik dan Arkitektur ICT

Seksyen Pembangunan  Enterprise Architecture (EA)  Sektor Awam

 

a) Mengurus dan merancang Pembangunan dan peluasan Enterprise Architecture (EA) Sektor Awam berdasarkan Pelan Induk (Blueprint) MyGovEA;

b) Mengurus dan merancang tadbir urus, dasar dan Pejabat Pengurusan Enterprise Architecture (EAO) di MAMPU;

c)  Mengurus dan merancang Pembangunan kapabiliti dan pengurusan perubahan Enterprise Architecture (EA) Sektor Awam;

d) Mengurus dan menyelaras Portal, Sistem Repositori, Model Rujukan dan Dashboard MyGovEA; dan

e) Mengurus, merancang dan menyelaras pelaksanaan Kamus Data Sektor Awam (DDSA).

 

Seksyen Pengurusan Tadbir Urus ICT Sektor Awam

 

a) Merancang, menilai, menganalisis dan mengesyorkan perakuan teknikal kertas cadangan projek ICT agensi Sektor Awam kepada JTISA;

b)  Merancang dan menyelaras penilaian inisiatif/projek-projek ICT agensi Sektor Awam di bawah Rancangan Malaysia;

c)  Mengurus, menyelaras dan memantau maklumat Penilaian Projek ICT Sektor Awam menerusi Sistem Aplikasi Profil Projek ICT Sektor Awam (PROFIT) ; dan

d) Melaksana inspektorat pematuhan pelaksanaan projek ICT yang diluluskan JTISA.

 

 

Seksyen Pembangunan Perkhidmatan Sistem Maklumat

 

a) Merancang, membangun, melaksana, memantau, menilai dan menganalisis pencapaian Pembangunan Kompetensi Personel Perkhidmatan Sistem Maklumat Sektor Awam;

b) Merancang, membangun, melaksana, memantau, menilai dan menganalisis pencapaian Pembangunan Kerjaya Perkhidmatan Sistem Maklumat Sektor Awam;

c)  Merancang, menilai dan menganalisis fungsi dan struktur perkhidmatan ICT  di bawah model pengoperasian organisasi ICT serta penambahbaikan skim Perkhidmatan Sistem Maklumat Sektor Awam;

d) Menyelaras dan mengurus perhubungan persatuan dan kesatuan Perkhidmatan Sistem Maklumat; dan

e) Mengurus dan menyelaras Repositori Pegawai Perkhidmatan Sistem Maklumat (Skim F) Sektor Awam melalui Sistem Pengurusan Kerjaya (SPK)

 

Seksyen Kolaboratif Strategik ICT Sektor Awam

 

a) Merancang, menyelaras dan melaksanakan program kolaboratif strategik ICT Sektor Awam dengan pihak swasta dan agensi antarabangsa;

b) Merancang, menyelaras dan mengurus program/aktiviti yang berkaitan di Pejabat Government Chief Information Officer (GCIO);

c) Menyelaras dan Mengurus Pelaksanaan Program Chief Information Officer (CIO) dan Pengurus ICT Sektor Awam;

d) Merancang, membangun dan memantau pelaksanaan inisiatif/pendekatan baharu pelaksanaan program ICT;

e) Menyelaras dan memantau Key Performance Indicator (KPI) Generik dan Spesifik Sektor ICT MAMPU;

f) Menyelaras ulasan Kertas Jemaah Menteri/ Parlimen dan mengesahkan maklum balas berkaitan Mesyuarat dan Program yang merentasi Kementerian/ agensi; dan

g) Menyelaras urusan pentadbiran dan pengurusan di peringkat Sektor ICT.

 

Seksyen Perancangan Strategik ICT Dan Penyelarasan Pelaksanan

 

a) Merancang, mengurus dan menyelaras pelaksanaan Jawatankuasa Pemodenan  dan Pendigitalan Sektor Awam (JPPSA);

b) Memantau kemajuan pembangunan dan pelaksanaan projek-projek ICT agensi Sektor Awam melalui Jawatankuasa Pemantauan Projek ICT Sektor Awam (JPPI);

c)  Merancang, mengurus dan menyelaras pelaksanaan Jawatankuasa Teknikal Kumpulan Wang Amanah  Pembangunan Projek ICT Sektor Awam  (JTKWAICT);

d) Menyelaras dasar, standard, garis panduan, pekeliling dan arahan ICT bagi Sektor ICT MAMPU;

e) Merancang dan mengurus input strategik ICT dalam Pelan Pembangunan Negara dan Rancangan Malaysia;

f)  Memantau pelaksanaan Pelan Strategik ICT Sektor Awam (PSICTSA) / Pelan Strategik Pendigitalan Sektor Awam (PSPSA); dan

g) Mengurus dan menyelaras langganan bahan ICT.

 

                                                                                                                                           

Info Halaman:     Jumlah Paparan-     356
PENGIKTIRAFAN
Logo_LRQA_UKAS_COMBINED.png

WEB MOBIL
codemobile
APLIKASI MOBIL
gammacode

BILANGAN PELAWAT
Pelawat hari ini: 124
Jumlah pelawat: 149789
Hubungi Kami

UNIT PEMODENAN TADBIRAN 
DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA
Aras 6, Setia Perdana 2,
Kompleks Setia Perdana,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya Malaysia
T 603 8000 8000   F 603 8888 3721
E webmaster[at]mampu.gov.my

2021 © Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
Paparan terbaik menggunakan pelayar Mozilla Firefox dan Google Chrome dengan resolusi skrin 1366 x 768
logo123

MAMPU