Bahagian Perundingan Pengurusan 1

BPP1 bertanggungjawab merancang, menyelaras dan melaksana program/ aktiviti/ projek bagi pengurusan khidmat rundingan/ nasihat, perekayasaan proses dan prosedur kerja (BPR) melalui pendekatan B-FASTER, pembangunan dasar operasi dan modul, keurusetiaan dan Business Intelligence yang merangkumi pemantauan dan proses libat urus bagi tujuan validasi dan penambahbaikan berterusan.

Seksyen Transformasi Pengurusan 1

(Pengurusan Khidmat Perundingan)

  1. Melaksanakan khidmat nasihat/ rundingan kepada agensi yang memohon melalui kumpulan perunding yang dilantik (perbincangan awal/ pra bengkel/ bengkel/ ceramah/ taklimat);
  2. Menyediakan laporan khidmat rundingan disediakan oleh kumpulan perunding yang dilantik;
  3. Membuat promosi produk khidmat nasihat/ rundingan;
  4. Mengenalpasti agensi yang memerlukan khidmat nasihat/ rundingan (search and rescue / search and handholding;
  5. Memastikan KPI setiap pegawai dicapai melalui agihan khidmat nasihat/ rundingan yang adil.

Seksyen Transformasi Pengurusan 2

  1. Merancang, mengurus dan melaksanakan projek-projek berkaitan BPR;
  2. Menyediakan laporan khidmat rundingan BPR yang disediakan oleh kumpulan perunding yang dilantik;
  3. Menyediakan laporan kajian BPR disediakan oleh kumpulan perunding yang dilantik;
  4. Menyemak dan menambahbaik pekeliling sedia ada berkaitan BPR;
  5. Melaksanakan tugas-tugas keurusetiaan berkaitan WGFGBPR.


Seksyen Transformasi Pengurusan 3

(Pengurusan Perubahan/ Gelagat Organisasi/ Pembangunan Dasar Operasi dan Modul)

  1. Membangunkan mekanisme atau kaedah mengurus perubahan secara berstruktur dalam sektor awam;
  2. Melaksanakan proses libat urus bersama agensi awam bagi tujuan validasi model/ kaedah mengurus perubahan untuk penambahbaikan berterusan;
  3. Menganalisis dan mengesyorkan cadangan penambahbaikan mekanisme bersesuaian dalam mengurus perubahan secara berstruktur sektor awam peringkat projek atau/ dan organisasi;
  4. Membangunkan kapasiti pengurusan perubahan organisasi awam;
  5. Menyediakan perkhidmatan perundingan berkaitan pengurusan perubahan sektor awam peringkat organisasi mahupun projek;
  6. Mengurus perubahan dalam segmen pengurusan projek-projek MAMPU terpilih
Info Halaman:     Jumlah Paparan-     247
PENGIKTIRAFAN
Logo_LRQA_UKAS_COMBINED.png

WEB MOBIL
codemobile
APLIKASI MOBIL
gammacode

BILANGAN PELAWAT
Pelawat hari ini: 63
Jumlah pelawat: 139965
Hubungi Kami

UNIT PEMODENAN TADBIRAN 
DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA
Aras 6, Setia Perdana 2,
Kompleks Setia Perdana,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya Malaysia
T 603 8000 8000   F 603 8888 3721
E webmaster[at]mampu.gov.my

2021 © Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
Paparan terbaik menggunakan pelayar Mozilla Firefox dan Google Chrome dengan resolusi skrin 1366 x 768
logo123

MAMPU