Bahagian Reformasi Sektor Awam

Seksyen Dasar Pemodenan Awam

1. Menyelaras penggubalan dasar kemajuan dan pemodenan awam (akta, pekeliling, surat pekeliling, surat arahan Ketua Pengarah dan lain-lain).

2. Mengurussetiakan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Perakuan Dasar (JKPD) dan mesyuarat Jawatankuasa Perakuan Dasar dan Pekeliling MAMPU (JPD) serta mesyuarat lain berkaitan penyelarasan dasar.

3. Mengurussetiakan mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan Pemodenan Perkhidmatan Awam (JPPPA).

4. Memberi khidmat nasihat berkaitan penggubalan dasar awam.

5. Menyelaras dan menguruskan repositori/bank dasar.

6. Menjadi Focal point bagi rujukan pekeliling yang dikeluarkan MAMPU.

Seksyen Reformasi Sektor Awam

1. Menyelaras penyediaan dan menghasilkan blueprint reformasi sektor awam.

2. Memantau pelaksanaan strategi dan pelan tindakan blueprint reformasi sektor awam.

3. Menyelaras dan melaporkan status pelaksanaan pelan tindakan dalam blueprint reformasi sektor awam kepada jawatankuasa berkenaan.

4. Mengurussetiakan dan menghadiri mesyuarat berkaitan reformasi sektor awam.

5. Menyedia, menyelaras input bagi penyediaan kertas strategi Rancangan Malaysia serta memantau status pelaksanaan pelan tindakan Rancangan Malaysia dan melaporkan kepada EPU, ICU dan agensi penyelaras.

6. Memantau status pelaksanaan klaster OBB dan melaporkan kepada JPM.

7. Menyelaras input dan melaporkan berkaitan Industry4WRD.

8. Focal point pejabat PM, KSN, JPA, MOF, MESTEC, MITI, GIACC, AGC, EPU dan ICU.

Seksyen Penyelarasan dan Pemantauan Dasar Awam

1. Menyedia dan menyelaras input-input serta maklum balas mesyuarat utama kerajaan (Mesyuarat Jemaah Menteri, KSUKP, Ulasan MJM).

2. Memberi khidmat nasihat berkaitan penyediaan MJM dan MOU.

3. Focal point bagi MAMPU kepada bahagian Kabinet.

4. Menyelaras urusan pentadbiran, pengurusan sumber manusia dan kewangan Bahagian Reformasi Sektor Awam (BRSA).

Info Halaman:     Jumlah Paparan-     1078
PENGIKTIRAFAN
Logo_LRQA_UKAS_COMBINED.png

WEB MOBIL
codemobile
APLIKASI MOBIL
gammacode

BILANGAN PELAWAT
Pelawat hari ini: 632
Jumlah pelawat: 267304
Hubungi Kami

UNIT PEMODENAN TADBIRAN 
DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA
Aras 6, Setia Perdana 2,
Kompleks Setia Perdana,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya Malaysia
T 603 8000 8000   F 603 8888 3721
E webmaster[at]mampu.gov.my

2021 © Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
Paparan terbaik menggunakan pelayar Mozilla Firefox dan Google Chrome dengan resolusi skrin 1366 x 768
logo123

MAMPU