MAMPU Sabah

SEKSYEN TRANSFORMASI & PEMODENAN PENGURUSAN 1

1. Merancang dan melaksanakan program khidmat nasihat dan rundingan mengenai pelaksanaan program:

   i. Pembangunan Organisasi, (Perancangan Strategik, Pelan Risiko, CRM, Nilai)
  ii. Pembangunan Pengurusan (BPR, Sistem dan Prosedur, Pengurusan Perubahan)
 iii. Transformasi dan Inovasi (Pembudayaan Inovasi, KIK)

2. Melaksanakan program-program promosi dan hebahan program-program MAMPU di negeri Sabah.

SEKSYEN TRANSFORMASI & PEMODENAN PENGURUSAN 2

1. Merangka, merancang dan melaksanakan program turun padang/lawatan pemantauan/penilaian:

  i. Pembangunan organisasi dan pembangunan pengurusan (Lawatan Naziran, Mystery Shopping)
 ii. Transformasi dan inovasi (Horizon Baharu KIK, Anugerah Inovasi Sektor Awam Sabah (iSAS))
iii. Pengiktirafan (Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA))

2. Menyedia dan membentangkan laporan program turun padang/lawatan pemantauan/pengiktirafan kepada pengurusan atasan MAMPU dan pemegang taruh.

3. Membantu melaksana dan menyediakan laporan program pengredan agensi melalui Penarafan Bintang (Star Rating).

4. Mewakili MAMPU dalam jawatankuasa-jawatankuasa penambahbaikan sistem penyampaian peringkat negeri.

5. Urus setia Majlis Anugerah Inovasi Sektor Awam Sabah (iSAS) serta panel Horizon Baharu KIK.

SEKSYEN PEMBANGUNAN ICT

A. Unit Pembangunan Dan Perundingan ICT

⦁ Merancang dan melaksanakan program-program penggalakan pembudayaan penggunaan sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan.
⦁ Menyediakan khidmat rundingan dan nasihat ICT mengenai pelaksanaan dasar, polisi, standard, garis panduan dan program- program peningkatan pembangunan ICT perkhidmatan awam.
⦁ Membantu memantau dan menilai pelaksanaan projek-projek Kerajaan Elektronik.
⦁ Memantau perkhidmatan dan keperluan perkhidmatan MyGov*Net di peringkat negeri.
⦁ Mewakili MAMPU dengan menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa ICT negeri.
⦁ Menjalankan aktiviti-aktiviti promosi projek Kerajaan Elektronik termasuk semua perkhidmatan ‘on-line’.

B. Unit Aplikasi Dan Sokongan Teknikal

⦁ Membantu menyelaras dan memantau pelaksanaan laman web Sektor Awam.
⦁ Memantau dan memberi sokongan teknikal projek-projek Kerajaan Elektronik di peringkat negeri.
⦁ Mengurus dan menyelaras hal-hal berkaitan dengan keperluan ICT termasuk penyelenggaraan perkakasan dan perisian, rangkaian dan sistem aplikasi.
⦁ Menjalankan tugas keurusetiaan dan memberi sokongan teknikal untuk semua majlis dan program jabatan.
⦁ Mengendalikan latihan ICT dalaman.

SEKSYEN KHIDMAT SOKONGAN

A. Unit Pentadbiran Dan Sumber Manusia

⦁ Mengurus tadbir Pejabat MAMPU Sabah.
⦁ Memastikan pengurusan ruang pejabat dan peralatan pejabat dijalankan dengan teratur dan sempurna.
⦁ Mengurus tadbir aset dan inventori pejabat dengan lebih tersusun dan sistematik.
⦁ Mengurus semua hal ehwal perhubungan awam dan perkhidmatan pelanggan.
⦁ Memastikan dan menyelaras keselamatan dokumen mengikut Akta Rahsia Rasmi, Arahan Keselamatan dan Arkib Negara.
⦁ Merancang dan melaksanakan pembangunan sumber manusia.
⦁ Mengurus tadbir hal-hal perkhidmatan termasuk rekod perkhidmatan, pengesahan dalam jawatan, kemasukan tetap dan berpencen, kenaikan pangkat, pertukaran, pengisytiharan harta, penilaian prestasi tahunan, persaraan dan tatatertib.

B. Unit Kewangan Dan Akaun

⦁ Menyedia dan mengawal peruntukan dan perbelanjaan tahunan.
⦁ Mengurus semua pembayaran bil dan tuntutan.
⦁ Mengurus tempahan tiket pengangkutan awam.
⦁ Mengurus pesanan tempatan.
⦁ Mengurus terimaan dan akaun Panjar Wang Runcit.
⦁ Mengurus pinjaman perumahan, kenderaan dan komputer.

C. Penyewaan Ruang Pejabat Di Premis Bukan Milik

⦁ Menyelaras ulasan MAMPU berkenaan permohonan penyewaan ruang Pejabat di premis bukan milik Kerajaan.

Info Halaman:     Jumlah Paparan-     896
PENGIKTIRAFAN
Logo_LRQA_UKAS_COMBINED.png

WEB MOBIL
codemobile
APLIKASI MOBIL
gammacode

BILANGAN PELAWAT
Pelawat hari ini: 65
Jumlah pelawat: 430549
Hubungi Kami

UNIT PEMODENAN TADBIRAN 
DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA
Aras 6, Setia Perdana 2,
Kompleks Setia Perdana,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya Malaysia
T 603 8000 8000   F 603 8888 3721
E webmaster[at]mampu.gov.my

2021 © Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
Paparan terbaik menggunakan pelayar Mozilla Firefox dan Google Chrome dengan resolusi skrin 1366 x 768
logo123

MAMPU