orange green b

HEADER MAMPU6 BM

soalan lazim2 | hubungi kami2| aduan2| petalaman3

Jawatankuasa Teknikal ICT Sektor Awam (JTISA) ditubuhkan bagi menimbangkan dan meluluskan permohonan kelulusan teknikal daripada agensi sektor awam berdasarkan pelan strategik organisasi dan pelan strategik ICT agensi masing-masing bagi perolehan ICT mengikut had nilai yang telah ditetapkan.

JTISA menilai permohonan projek ICT agensi Sektor Awam dari aspek daya maju teknikal (technical viability), pengoptimuman sumber dan keberkesanan kos bagi menyokong keperluan perkhidmatan teras sesebuah agensi. Ini bertujuan untuk memastikan projek ICT yang dilaksanakan mempunyai nilai tambah serta dapat memberi pulangan nilai untuk wang (value for money), impak dan keberkesanan yang tinggi kepada rakyat sekaligus meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan kerajaan.  


TUJUAN

Untuk memastikan bahawa perancangan dan pelaksanaan program ICT agensi-agensi sektor awam dijalankan selaras dengan dasar ICT kerajaan.


JADUAL PERANCANGAN MESYUARAT JTISA TAHUN 2019

BIL. PERKARA
TARIKH MESYUARAT 
TARIKH AKHIR PENGHANTARAN KERTAS PERMOHONAN MELALUI PROFIT 2.0
1. Mesyuarat JTISA
Bil. 1/2019
29 Januari 2019
(Selasa)
31 Disember 2018 (Isnin)
2. Mesyuarat JTISA
Bil. 2/2019
5 Mac 2019
(Selasa)
31 Januari 2019 (Khamis)
3. Mesyuarat JTISA
Bil. 3/2019
4 April 2019
(Khamis)
5 Mac 2019 (Selasa)
4. Mesyuarat JTISA
Bil. 4/2019
(Khas RP-4, RMKe-11 (Tambahan))
April- Jun 2019

5. Mesyuarat JTISA
Bil. 5/2019

11 Julai 2019
(Khamis)

7 Jun 2019 (Jumaat)
6. Mesyuarat JTISA
Bil. 6/2019
6 Ogos 2019
(Selasa)
12 Julai 2019 (Jumaat)
7. Mesyuarat JTISA
Bil. 7/2019
5 September 2019
(Khamis)
6 Ogos 2019 (Selasa)
8. Mesyuarat JTISA
Bil. 8/2019
3 Oktober 2019 (Khamis) 6 September 2019 (Jumaat)
9. Mesyuarat JTISA Bil. 9/2019 5 November 2019 (Khamis)
4 Oktober 2019 (Jumaat)


Format

- Format Kertas Permohonan Kelulusan Teknikal Projek ICT
   >>Templat Pembentangan Permohonan Kelulusan Teknikal Projek ICT

- Format Business Case Scoring Module (BCSM)
  >> Templat BCSM

Pelaksanaan

Semua permohonan perolehan ICT perlu dikemukakan melalui Sistem Aplikasi Profil Projek ICT Sektor Awam (PROFIT) di alamat https://profit.mampu.gov.my

 


Rujukan

Garis Panduan Permohonan Kelulusan Teknikal dan Pemantauan Projek Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Agensi Sektor Awam


MAKLUMAT LANJUT

Ketua Pengarah
Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
Jabatan Perdana Menteri
Aras 6, Blok B2,
Kompleks Jabatan Perdana Menteri
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 PUTRAJAYA
(Pengarah Bahagian Pembangunan Strategik & Arkitektur ICT)
Nombor Telefon : 603-8872 6283
Nombor Faks: 603-83184412

                                                                                                                                                                                Dikemas kini pada 19.03.2019