orange green b

HEADER MAMPU6 BM

soalan lazim2 | hubungi kami2| aduan2| petalaman3

Jaringan Kolaboratif bersama Industri

Jaringan Kolaboratif Strategik Sektor Awam (JKSSA) adalah bertujuan untuk mewujudkan kerjasama yang erat antara sektor awam, swasta, akademia dan NGO. JKKSA dapat memberi pendedahan kepada penjawat awam mengenai senario dan trend teknologi ICT terkini, meningkatkan kemahiran dan kompetensi di samping mendapatkan maklum balas daripada sektor swasta dan akademia berkaitan dasar dan pelaksanaan inisiatif kerajaan. Jaringan kolaboratif strategik ini juga mampu merangsang pembangunan inovasi dengan mengambil kira pemanfaatan teknologi baharu. Pada 23 November 2016, rangka kerja JKSSA telah dilancarkan sempena Persidangan Public Sector CIO Convex 2016. Rangka kerja JKSSA adalah seperti rajah di bawah:

 

JKSSAAntara program yang telah dijalankan adalah:


2019

2017

                                                                                                                                                                                                      Dikemas kini pada 08.07.2019