orange green b

HEADER MAMPU6 BM

soalan lazim2 | hubungi kami2| aduan2| petalaman3

                       

                         

 

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2016 telah dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam pada 20 Disember 2016 bagi menjelaskan kaedah pelaksanaan kemajuan kerjaya laluan Pakar Bidang Khusus (Subject Matter Expert – SME) ICT untuk mengiktiraf pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan yang memiliki keupayaan intelektual dan kepakaran yang tinggi, berpengalaman luas dalam bidang kepakaran.

Lanjutan daripada pelaksanaan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2016, MAMPU telah membangunkan bidang dan kriteria penilaian SME ICT bagi memenuhi keperluan untuk merealisasikan pelaksanaan kemajuan kerjaya laluan SME ICT. Bidang dan kriteria penilaian SME ICT telah mendapat kelulusan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam pada 5 Oktober 2018.

 

Jadual 1: Bidang SME ICT Mengikut Bidang Teras

Bidang Teras SME ICT  Bidang SME ICT
1. Pengurusan Strategik ICT i. Pengurusan Strategik ICT
2. Strategi Data Dan Maklumat

i. Sains Data
ii. Pengurusan Pengetahuan dan Maklumat Digital

3. Pengurusan Keselamatan Maklumat

i. Keselamatan dan Perlindungan Maklumat
ii. Pengurusan Insiden dan Forensik ICT
iii. Penilaian Tadbir Urus dan Audit Keselamatan Maklumat

4. Pengurusan Projek ICT i. Pengurusan Projek ICT
5. Pengurusan Infrastruktur ICT i. Pengurusan Pusat Data
ii. Pengurusan Enterprise ICT
iii. Pengurusan Rangkaian ICT
6. Pembangunan Sistem i. Kejuruteraan Keperluan Sistem
ii.Kejuruteraan Sistem
iii. Pengujian dan Jaminan Kualiti Perisian (SQA)
iv. Pengurusan Pangkalan Data

 

Jadual 2 : Senarai Pegawai SME ICT
  

    

Bil. Nama Pegawai  Bidang Tahap Gred Agensi
1 Datin. Ts. Dr. Siti Hanom binti Marjuni

Pengurusan Insiden dan Forensik ICT

4 Gred Khas C BPG, MAMPU 
2 Ts. Dr. Siti Istianah binti Mahdzur Pengurusan Strategik ICT 3 F54 BSA, MAMPU
3 Puan Nik Zalbiha binti Nik Mat Kejuruteraan Keperluan Sistem 3 F54 BPI, MAMPU
4 Encik Subramani A/L Nagaiah Pengurusan Projek ICT 3 F54 BPI, MAMPU
5 Dr. Norlida Binti Ramly Pengurusan Strategik ICT 3 F54 BSA, MAMPU
6 Ts. Mohd Khairil bin Sailan Pengurusan Rangkaian ICT 2 F52 BPG, MAMPU
7 Ts. Mohd Nawawi bin Mustafa Keselamatan dan Perlindungan Maklumat 2 F52 BPI, MAMPU
8 Ts. Dr. Faizura Haneem binti Mohamed Ali Pengurusan Pangkalan Data 1 F48 BPI, MAMPU
9 Ts. Roshaimieza binti Mat Adam Pengujian dan Jaminan Kualiti Perisian (SQA) 1 F48 BPI, MAMPU
10 Ts. Nor Faizah binti Jemangin Pengurusan Rangkaian ICT 1 F48 BPI, MAMPU
11 Nur Sharmini Alexander Pengurusan Pangkalan Data 1 F48 BPI, MAMPU
12 Suhaiza Binti Sudirman Pengurusan Strategik ICT 1 F48 BPI, MAMPU
13 Muhammad Hadri Bin Basri Kejuruteraan Sistem 1 F48 BPI, MAMPU

 

 

                                                                                                                                                                                         Dikemas kini pada 1.7.2021