orange green b

HEADER MAMPU6 BM

soalan lazim2 | hubungi kami2| aduan2| petalaman3

Jaringan Kolaboratif bersama Industri

Jaringan Kolaboratif Strategik Sektor Awam (JKSSA) adalah bertujuan untuk mewujudkan kerjasama yang erat antara sektor awam, swasta, akademia dan NGO. JKKSA dapat memberi pendedahan kepada penjawat awam mengenai senario dan trend ICT terkini, meningkatkan kemahiran dan kompetensi di samping mendapatkan maklum balas daripada sektor swasta, akademia dan NGO berkaitan dasar dan pelaksanaan inisiatif kerajaan. Jaringan kolaboratif strategik ini juga mampu merangsang pembangunan inovasi dengan mengambil kira pemanfaatan teknologi baharu. Pada 23 November 2016, rangka kerja JKSSA telah dilancarkan sempena Persidangan Public Sector CIO Convex 2016. Rangka kerja JKSSA adalah seperti rajah di bawah:

Jaringan pic1Rangka Kerja JKSSA

Antara program yang telah dijalankan:

Jaringan Kolaboratif bersama Industri

Tahun 2019

Public Sector CIO Convex 2018
Bengkel Data Analytics - Transforming Into Actionable Insights

Tahun 2017

Malaysia Open Source Conference (MOSC MY) 2017
Persidangan Dan Pameran Antarabangsa BCI 2017: Building Orgasational Resilence In A Challenging World
Hari Data Terbuka 2017 (Big Splash Data Terbuka dan Seminar Data Terbuka)
Hackathon Data Terbuka 2017
Public Sector CIO Convex 2017
Malaysia Open Data User Group (MODUG) 2017
Hari 1GovUC bersama Pentadbir UC
Program Kesedaran Pengurusan Kesinambungan Perkhidmatan (PKP)


Technology Updates bersama Industri

Tahun 2019

Program Sangkutan-Penyelidikan UKM-LAB40
Sesi Perkongsian Pengetahuan Pengurusan Pangkalan Data Real Data Driven Government (Red Hat)

Tahun 2017
Program Sangkutan Industri secara kerjasama MAMPU-Cisco
Sesi Perkongsian Pengetahuan Pembangunan Pusat Data dengan Telekom Malaysia
Blockchain Application for Digital Government Initiative
Teknologi berhubung Splunk, Sangfor Hyper-Converged dan Hybrid Cloud


Memorundum of Understanding

Tahun 2017

Memorandum Persefahaman (MoU) Di antara MAMPU Dan UKM
Memorandum Persefahaman (MoU) antara MAMPU dan Asia Online Publishing Group (AOPG) Sdn. Bhd.


Proof of Concept

Tahun 2019

Proof-of-Concept (PoC) Data Leakage Protection (DLP) SecureMi di Peringkat MAMPU

Tahun 2017

Proof of Concept : Platespin for Government Agencies
Proof of Concept : Simplivity for Hyperconverged


                                                                                                                                                                                                Dikemas kini pada 24.06.2019