orange green b

HEADER MAMPU6 BM

soalan lazim2 | hubungi kami2| aduan2| petalaman3

Memorandum Persefahaman (MoU)

Memorandum Persefahaman (MoU) merupakan salah satu usaha MAMPU bersama Industri/Akademia/NGO bagi meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan untuk kesejahteraan rakyat. MAMPU selaku penggerak dan peneraju transformasi penyampaian perkhidmatan awam merangka hala tuju, menyemarak transformasi sistem penyampaian perkhidmatan awam berpaksikan rakyat dengan menggunakan pendekatan yang lebih kreatif dan inovatif sejajar dengan aspirasi dan agenda negara iaitu Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKe-11) serta Transformasi Nasional 2050 (TN50).

Antara program yang telah dijalankan adalah:

Memorandum Persefahaman (MoU) antara MAMPU dan UKM
Memorandum Persefahaman (MoU) antara MAMPU dan Asia Online Publishing Group (AOPG) Sdn. Bhd.

                                                                                                                                                                                                      Dikemas kini pada 01.07.2019